Mars voor Josaphatfriche: 'Totaal onaanvaardbaar om deze biodiversiteit te vernielen'

MW
13/03/2022

Het collectief ‘Sauvons la friche Josaphat’ en Natagora, een vereniging die zich inzet voor de bescherming van natuur in Wallonië en Brussel, hebben vandaag een mars georganiseerd om opnieuw aandacht te vragen voor de Josaphatfriche. De groene strook waar het Gewest een nieuwe stadswijk wil bouwen, is geklasseerd als gebied van hoog biologisch belang en moet behouden blijven, volgens de verenigingen.

Er is al veel inkt gevloeid over de Josaphatfriche, die de voorbije jaren uitgroeide tot een soort stedelijke wildernis op de grens tussen Schaarbeek en Evere. De site maakt deel uit van het Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat en is een van de grote geplande bouwwerven van de Brusselse regering, op een voormalig rangeerterrein van 25 hectare.

In de oorspronkelijke plannen van de regering zou de Josaphatsite helemaal volgebouwd worden, op een kleine strook groen naast de sporen na. Dat leidde tot een ongezien protest, waarna de plannen werden aangepast.

Nieuw plan, maar 1.988 bezwaarschriften

Volgens het nieuwe plan, zouden er 1.200 nieuwe woningen komen, verdeeld over twee woonkernen. Veertig procent van de oppervlakte blijft in dat plan vrij voor groene ruimte. Al zal het echte, ongerepte ‘biopark’ maar 1,28 hectare groot zijn. Dat is ongeveer 5 procent van de huidige oppervlakte.

Het openbaar onderzoek voor de RPA Josaphat liep tot 25 november vorig jaar. Bijna tweeduizend burgers en organisaties hebben toen een bezwaarschrift ingediend tegen de gewestelijke bouwplannen.

'Cruciaal moment voor de friche'

“Dit is dus een cruciaal moment voor de friche,” zegt Catherine Seigneur van ‘Collectif sauvons la friche Josaphat’, “omdat het openbaar onderzoek intussen afgelopen is en de overheid zich nu moet buigen over de vraag wat er met de friche zal gebeuren.”

“De vraag is hoe we de overheid ervan kunnen overtuigen om deze magnifieke en biodiverse plek te kunnen behouden,” zegt ze. “We willen vandaag de regering en de bewoners sensibiliseren opdat dit terug op de politieke agenda komt. Het is totaal onaanvaardbaar om een plek te vernielen die zo rijk is aan biodiversiteit.”

'Nieuwe woningen kunnen zonder te raken aan de friche'

Seigneur verwijst naar de biodiversiteitskaart die Brussel Leefmilieu maakte en waarop de Josaphatfriche staat aangeduid als een zone van hoog biologisch belang. “Daarmee is de friche qua biodiversiteit vergelijkbaar met het Zoniënwoud. Het is ondenkbaar om te bouwen in het Zoniënwoud, maar op de friche zou men dat wel doen.”

Aan de friche mag dus absoluut niet geraakt worden, volgens Seigneur. “Als je kijkt naar het RPA Josaphat, dan bedraagt die 34 hectare. De friche is 14 hectare groot. Er is dus binnen de perimeter van de RPA voldoende ruimte over om de voorziene woningen te bouwen.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni