Personen met beperkte mobiliteit krijgen meer aandacht in plannen van bouwheer Beliris

De publieke bouwheer voor Brussel Beliris gaat binnen haar toekomstige projecten gespecialiseerd advies krijgen om tegemoet te komen aan de noden van personen met een beperkte mobiliteit. Na een openbare aanbesteding werd het studiebureau Plain-Pied aangesteld om die ondersteunende taak te vervullen.

Het is de ambitie van Beliris om op vlak van toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) een voorbeeldfunctie in te nemen. Zo wil het woningen ontwerpen voor rolstoelgebruikers, praktische openbare ruimtes creëren voor slechtzienden of straatmeubilair plaatsen dat rekening houdt met de noden van personen met een fysieke handicap.

"Het doel van deze opdracht is om een beroep te doen op de diensten van een toegankelijkheidsexpert tijdens één of meer fasen van een project, van de studies tot de eigenlijke werken", onderstreept Pieter Dudal, de referentiepersoon voor toegankelijkheid bij Beliris. De bijstand van studiebureau Plain-Pied wordt daarom gezien als een kwaliteitsinjectie die de zelfstandigheid van PBM's bevordert.

Door middel van audits van stedenbouwkundige vergunningen, de formulering van aanbevelingen en een goede begeleiding bij het beheer van contracten met studiebureaus en aannemers zal Beliris beter in staat zijn om te sensibiliseren omtrent een betere toegankelijkheid.

"Wij geven advies voor alle soorten handicaps om projecten te ontwikkelen die voldoen aan de normen en vragen van PBM's, strevend naar autonomie voor iedereen. Onze adviseurs, die architect of ergotherapeut van opleiding zijn, zullen samen met de teams van Beliris op een heldere, efficiënte en precieze manier werken aan projecten die rekening houden met de noden van PBM's", zegt Julie Vanhalewyn, directrice van studiebureau Plain-Pied.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?