Dienst Vreemdelingenzaken

| Dienst Vreemdelingenzaken.

De federale ombudsman vraagt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet langer instructies te sturen naar gemeentebesturen om de Belgische nationaliteit af te nemen van kinderen van Palestijnse ouders. DVZ is daar immers niet voor bevoegd, zegt ombudsman David Baele.

Begin vorige maand raakte bekend dat tientallen gemeenten brieven hadden ontvangen waarin DVZ hen vroeg de Belgische nationaliteit in te trekken van kinderen die in België geboren zijn met Palestijnse ouders. De kinderen werden Belg omdat hun ouders zich beriepen op wet­geving die de Belgische nationaliteit toekent aan kinderen die anders staatloos dreigen te worden. Die bepaling geldt niet als het kind een andere nationaliteit kan krijgen via de ouders, zoals de Palestijnse.

Volgens de DVZ pasten sommige gemeenten die procedure te soepel toe en kenden ze de Belgische nationaliteit ook toe in dossiers waar de ouders mogelijk documenten hadden waaruit hun nationaliteit kon blijken. Volgens het kabinet van bevoegd staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) vroeg DVZ de gemeenten niet om de toegekende nationaliteit opnieuw in te trekken, maar informeerde het gemeentes als ze zouden vaststellen dat er toch een paspoort in een dossier van de ouders zit, wat op een nationaliteit wijst.

Ambtenaar burgerlijke stand

Naar aanleiding van de klachten boog de federale ombudsman zich over het dossier en stelde hij vast dat DVZ zijn bevoegdheden overschrijdt. Enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de bevoegdheid om de Belgische nationaliteit toe te kennen aan een kind dat in ons land geboren is. En in geval van twijfel, is enkel de procureur des Konings bevoegd om advies te geven.

Ombudsman Baele merkt ook op dat nationaliteit een essentieel onderdeel is van iemands identiteit én dat er grondrechten uit voortvloeien. "Door gemeenten te vragen de nationaliteit van deze kinderen te wijzigen op basis van een interpretatie die niet is gebaseerd op een solide en uniform juridisch standpunt van de bevoegde autoriteiten zorgen de brieven van DVZ voor rechtsonzekerheid en verwarring. De praktijk veroorzaakte een chaotische situatie in ons land waarbij sommige gemeenten de instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken opvolgden, anderen niet, en nog anderen geval per geval bekeken", luidt het.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving, palestijnse kinderen, Belgische nationaliteit, Dienst Vreemdelingenzaken

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni