De Vlaamse regering trekt jaarlijks 25 miljoen euro extra uit om de cultuurhuizen die een negatief advies kregen, toch te ondersteunen. Voor Brussel gaat het om Needcompany en muziekensemble Ictus

| De Vlaamse regering trekt jaarlijks 25 miljoen euro extra uit om de cultuurhuizen die een negatief advies kregen, toch te ondersteunen. Voor Brussel gaat het om Needcompany en muziekensemble Ictus.

Extra Vlaams geld houdt Brusselse cultuurhuizen aan boord

MW
© BRUZZ
24/06/2022

De Vlaamse regering trekt jaarlijks 25 miljoen euro extra uit om de cultuurhuizen die een negatief advies kregen, toch te ondersteunen. Voor Brussel gaat het om Needcompany en muziekensemble Ictus. Nog 12 andere Brusselse kunstorganisaties die wel een positief advies maar geen geld kregen, ontvangen nu ook weer subsidies. Zo blijft onder meer de concertwerking van De Vaartkapoen gegarandeerd.

De beoordelingscommissie die zich buigt over de werkingssubsidies in de Vlaamse culturele sector bracht in maart een aantal verrassende adviezen uit. Zo kregen Needcompany en muziekensemble Ictus in Brussel een negatief advies.

De regering heeft nu beslist om de komende vijf jaar elk jaar 178 miljoen uit te trekken, tegenover 153 miljoen vandaag. De extra 25 miljoen euro per jaar laat toe om toch die organisaties te ondersteunen die ofwel een negatieve beoordeling kregen, ofwel een positieve beoordeling kregen maar buiten het budget vielen - dossiers waarvoor dus geen middelen waren.

14 kunstenorganisaties

In Brussel krijgen 14 kunstenorganisaties meer middelen dan eerst voorzien na de preadviezen van maart. De 12 organisaties met een positief preadvies buiten budget, zien hun aanvraag nu toch gehonoreerd. Zij krijgen het door de experten geadviseerde bedrag.

Zo is er goed nieuws voor de concertwerking van de Vaartkapoen, die even aan een zijden draadje leek te hangen. Er is ook geld voor het Kaaitheater, dat voor grote verbouwingswerken staat.

De Brusselse kunstenorganisaties met een negatief advies, zo zijn er twee (Needcompany en Ictus), krijgen 80 procent van hun huidige middelen.

Jaarlijks 7,5 miljoen extra voor Brusselse kunstenorganisaties

Globaal oogt de balans van het Brusselse kunstenveld dus positief. De komende jaren mag het rekenen op in totaal 31 miljoen euro uit het Vlaamse Kunstendecreet. Dat is 7,5 miljoen meer dan oorspronkelijk voorzien. In totaal gaat nu 28 procent van de projectsubsidies uit het Kunstendecreet naar Brussel, tegenover 26 procent voordien.

Daardoor krijgen niet alleen de 14 bovenstaande kunstenorganisaties nu een deel van de koek. Ook gevestigde Brusselse huizen als Bronks, ABC, Beursschouwburg, KVS, Kunstenwerkplaats, Peeping Tom en Wiels, krijgen meer dan de commissie hen eerst had toebedeeld.

Ook voor de zeven Vlaamse Kunstinstellingen, waarvoor binnen het Kunstendecreet steevast een budget wordt gereserveerd, is er extra geld. De twee Vlaamse Kunstinstellingen in Brussel – AB en Brussels Philharmonic – krijgen samen 598.000 euro meer. Daarmee blijft hun aandeel onder de Kunstinstellingen ongeveer gelijk (18,75 tegenover 18,66 procent).

Cultureel weefsel

“Aan deze beslissing gaat een lang traject van intensieve dialoog, beoordelingsprocedure en politieke afstemming vooraf", zegt minister van cultuur Jan Jambon (N-VA). "Ik ben overtuigd dat we met deze beslissing een breed en een evenwichtig pakket aan organisaties en instellingen de nodige ruimte geven om ons Vlaams Culturele landschap nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ons cultureel weefsel bepaalt mee de kwaliteit van onze samenleving en verdient onze steun", aldus de Vlaamse minister-president, die cultuur onder zijn bevoegdheid heeft.

Ook Brusselminister Benjamin Dalle is opgetogen: “We zijn bijzonder tevreden met de toekenning van subsidies in het kader van het Kunstendecreet. Met deze beslissing versterken we onze sterke culturele instellingen in de hoofdstad. Hiermee wordt het engagement van de Vlaamse gemeenschap in Brussel verdergezet én versterkt. We hebben een rijke culturele traditie in Brussel, ook in de toekomst is deze verzekerd. Goed nieuws dus voor de 63 Brusselse kunstenorganisaties.”

Het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering waarbij het budget voor de werkingsmiddelen in het kader van het Kunstendecreet verhoogd wordt. "Deze subsidies vormen een essentieel deel van de financiering voor heel wat organisaties in de Vlaamse kunstensector, waaronder concertzalen, theater- en dansgezelschappen, musea en zoveel meer", benadrukt Leen Laconte, directeur van oKo.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni