350.000 euro voor vrouwelijk ondernemerschap in Brussel

© PhotoNews
| Staatssecretarissen voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) en Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou (PS)

De Brusselse regering lanceert een nieuwe projectoproep om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen in de hoofdstad, "Women in Business". Ze maakt er 350.000 euro voor vrij.

Uit de hub.brussels barometer van 2020 blijkt dat het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels Gewest in 10 jaar tijd met 30% is gestegen. Toch zijn er nog 2,5 keer zoveel mannen als vrouwen in een zelfstandig beroep. Vooral in de technische en technologische sector zijn de vrouwen in de minderheid.

Volgens de staatssecretarissen voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) en Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou (PS), heeft de coronacrisis ook meer vrouwen getroffen, vooral omdat zij vaker actief zijn in zeer kleine bedrijven en in sectoren zoals horeca, evenementen, contactberoepen of kleine winkels.

De oproep van de Brusselse regering ligt dan ook in de lijn van de economische transitie van het gewest, die erop gericht is een gunstig klimaat te scheppen voor ondernemerschap en diversiteit.

Vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen

Het budget voor de projectoproep "Women in Bussiness" bedraagt 350 000 euro en is bestemd voor projecten die werk maken van ondersteuning van vrouwelijke ondernemerschap, onder meer door middel van zelfhulp- of coachingprogramma's, -activiteiten en -evenementen.

Per project is 35.000 tot 100.000 euro voorzien. De projecten zullen door een jury worden geselecteerd op basis van criteria zoals de kwaliteit van de steun en de geschiktheid van de doelgroep. Aanvragen kunnen tot 15 juli worden ingediend.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?