| Omdat zij en haar partner soms laat moeten werken, haalt een nanny Fleurs kinderen twee dagen per week op aan de crèche.

Kinderdagverblijven, onderwijs en zorgsector tellen meeste besmettingen

© Belga
25/02/2022

In de kinderdagverblijven, het onderwijs en de zorgsector zijn de voorbije twee weken het meeste aantal coronabesmettingen geteld. Dat blijkt vrijdag uit een nieuw rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven en IDEWE). In alle sectoren zet de daling van het aantal besmettingen zich voort, maar die lijkt wel wat te vertragen tijdens de laatste week.

Het rapport bespreekt de periode van 8 tot en met 21 februari. Aan de hand van gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contacttracing, kunnen verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

In de werkende bevolking bedraagt die incidentie 1.701, wat een daling is met twee derde ten opzichte van de periode tussen 25 januari en 7 februari. De incidentie in de werkende bevolking is nog steeds een stukje hoger, met name tien procent, dan in de algemene bevolking.

De tweede week van het rapport, van 14 tot en met 21 februari, lijkt de daling evenwel te vertragen. "Dat kan ermee te maken hebben dat er toen versoepelingen zijn afgekondigd, en mensen dus minder preventieve maatregelen zijn gaan hanteren," legt professor Godderis uit.

Meer besmettingen in hoger onderwijs

Net zoals in vorige rapporten komen de kinderdagverblijven als sector met een van de hoogste incidenties uit de bus. Ook het onderwijs, met name het hoger en het middelbaar onderwijs, en de zorgsector, voornamelijk ziekenhuizen en woonzorgcentra, tellen nog steeds hoge incidenties vast. "We stellen dus geen echte verrassingen vast," zegt de professor. "Het hoger onderwijs komt wel voor het eerst wat hoger uit in vergelijking met vroegere periodes. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de lessen weer zijn opgestart na de examenmaand van januari en de lesvrije periode daarna."

Relatief meer besmettingen zijn nog te vinden in andere sectoren waar met kinderen en ouderen gewerkt wordt, zoals kleuterscholen, geestelijke gezondheidszorg of verenigingen voor jeugdwerk. In schoonheidssalons is een gelijkaardige incidentie vastgesteld als het gemiddelde van de beroepsbevolking, terwijl die bij kappers te vergelijken is met de algemene bevolking, die dus iets lager ligt.

Professor Godderis raadt aan om de hygiënische maatregelen als afstand houden, mondmaskers dragen waar nodig en handen wassen, nog even aan te houden. "Deze cijfers liggen maar net onder die van de piek in december. Het virus is dus nog niet weg."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Gezondheid, Samenleving, kinderdagverblijf, coronabesmetting

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni