Zaterdag 20 maart 2021: na een wereldwijde Facebook-oproep wordt ook in het Ter Kamerenbos geprotesteerd tegen de beperking van de individuele vrijheid door de coronamaateregelen van de overheden

| Zaterdag 20 maart 2021: de politie maant in het Ter Kamerenbos aan tot het dragen van een mondmasker.

De Brusselse politiezones schrijven steeds minder pv’s uit voor het niet naleven van de mondmaskerplicht. In de maand maart betreft de daling in het aantal inbreuken een halvering ten opzichte van januari.

Dat meldt het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS).

In de maand januari schreven de Brusselse agenten nog meer dan duizend pv's uit, omdat het mondmasker niet werd gedragen waar dat wel verplicht was (openbare ruimte, winkels en openbaar vervoer). Vorige maand waren dat er nog maar 400 à 500, laat het kabinet weten. Dat is meer dan een halvering.

De minister-president gaat ervan uit dat de mondmaskerplicht door de Brusselaar steeds beter wordt nageleefd. Dat is ook wat de MIVB vaststelt. Tegelijkertijd geven politievakbonden aan dat de coronaregels steeds moeilijker te handhaven zijn. Ook dat speelt ongetwijfeld een rol in de daling.

Het Brussels Gewest besliste deze week om de mondmaskerplicht te verlengen. Daar was onder de negentien burgemeesters toch wat discussie over. En ook epidemiologen zijn niet altijd overtuigd van het nut van de maatregel. Omdat de sanitaire situatie nog verontrustend is, werd de algemene mondmaskerplicht toch aangehouden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni