Barbara Trachte (Ecolo), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

| Barbara Trachte (Ecolo), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

Brusselse 'Green Deal': Brussel wil koolstofneutraal ondernemen tegen 2050

JP
© BRUZZ
21/04/2022

Koolstofneutraliteit bij alle economische activiteiten tegen 2050. Dat is de ambitie van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbare Trachte (Ecolo). Maar de economische transitie daarnaartoe moet een rechtvaardige transitie zijn. In 244 doelstellingen stippelt de Brusselse regering de sociaal-ecologische doelstellingen uit voor de komende dertig jaar.

Met de hulp van Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels, Innoviris, finance&invest.brussels, citydev.brussels en de Haven van Brussel, en in samenwerking met de privésector en de sociale partners, zijn in totaal 224 acties en maatregelen vastgelegd.

"Het is duidelijk: we moeten ons consumptie- en productiegedrag veranderen,” zegt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie. “Met ‘Shifting Economy’ kiest de Brusselse regering voor een ambitieuze en economische transitiestrategie en zet ze een koers uit: de economie koolstofvrij maken tegen 2050.”

Op 31 maart is de nieuwe strategie ‘Shifting Economy’ goedgekeurd door de Brusselse regering en ingediend bij de Europese Commissie als onderdeel van de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht.

Financiële steun aan groene ondernemers

Concreet wil het Gewest meer economische steun geven aan ondernemingen die op milieu- of sociaal gebied een voorbeeldfunctie vervullen. Vanaf 2030 moeten economische instrumenten van het Gewest toegespitst worden op het ondersteunen van ondernemingen die op sociaal en ecologisch vlak een voorbeeld zijn. Om dan in 2050 koolstofneutraal te ondernemen tijdens alle economische activiteiten in het Brussels Gewest.

Het Brussels Gewest telt ongeveer 22.000 ondernemingen, zelfstandigen buiten beschouwing gelaten. 6.131 ondernemingen vervullen een voorbeeldfunctie of zijn bezig met een economische transitie. Dat aantal moet nog omhoog gaan in de toekomst. Ook bij overheidsopdrachten (goed voor 13,4 procent van het Brusselse BBP) zal rekening worden gehouden met de milieu-impact.

Het Brusselse beleidsplan - dat ‘Shifting Economy’ werd gedoopt - moet bovendien bijdragen aan de Belgische belofte rond de Europese Green Deal, een set aan maatregelen die een klimaatneutraal Europa in 2050 moeten bewerkstelligen. Een overheid, organisatie of sector is klimaatneutraal als ze geen schadelijke stoffen (zoals CO2) uitstoot of deze uitstoot compenseert.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni