Kunnen ondergrondse afvalcontainers Brussel properder maken?

22 november 2019: vuilniszakken op en langs het fietspad aan de Poincarélaan 22 november 2019: vuilniszakken op en langs het fietspad aan de Poincarélaan
© Peter Dhondt-BRUZZ
| Vuilniszakken op en langs het fietspad aan de Poincarélaan, vorig jaar in november.
© Peter Dhondt-BRUZZ
| Vuilniszakken op en langs het fietspad aan de Poincarélaan, vorig jaar in november.

Momenteel bevinden er zich vijf ondergrondse afvalcontainers in Brussel waar buurtbewoners hun vuilniszakken vrijwillig in kunnen achterlaten. Parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) wil dat er nog meer in de stad komen, maar dat werd in de commissie Leefmilieu afgeketst door minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). Het plaatsen van zulke nieuwe containers is dan ook geen evidentie, klinkt het bij Net Brussel.

“Mijn grote bezorgdheid is dat Brussel een grote vuilnisbelt aan het worden is. Wanneer je door Brussel fietst, zie je constant vuilnis op straat,” zegt parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit). Een mogelijke oplossing zijn ondergrondse afvalcontainers. Zo zouden bewoners hun afval kunnen inleveren wanneer ze maar willen en kunnen de vuilniszakken niet langer opengescheurd worden door dieren. Op esthetisch vlak zouden de containers helpen om van Brussel een properdere stad te maken. “De containers zijn zeer discreet,” klinkt het.

Vastgoedprojecten

Momenteel lopen er reeds vijf projecten (twee in Laken, twee in Anderlecht en een aan Thurn en Taxis) met ondergrondse afvalcontainers, allemaal gebouwd in de voorbije vier jaren. Steeds zijn ze gefinancierd door de projectontwikkelaars van de omliggende vastgoedprojecten. Volgens een enquête van Net Brussel zijn buurtbewoners heel tevreden met de afgiftepunten. De vraag van parlementslid Fouad Ahidar of het gebruik van het ondergrondse systeem wordt uitgebreid, werd echter afgewezen door de Brusselse minister van Leefmilieu, Alain Maron.

De woordvoerder van minister Alain Maron, Simon Vandamme, wil preciseren dat de minister niet tegen ondergrondse containers is. Het probleem is dat er niet goed gesorteerd wordt, klinkt het. “De huidige projecten beantwoorden niet aan de sorteerdoelstellingen van het Brussels Gewest,” zegt Vandamme. “In die zin zijn wij, net als Fost Plus (organisatie die instaat voor de sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen, red.), van mening dat inzameling in ondergrondse containers in dit stadium niet moet worden aangemoedigd.” Wel zou er “moeten worden nagegaan” welke acties nodig zijn om de sortering te verbeteren.

ondergrondse afvalcontainer Amsterdam
© BRUZZ
| Een ondergrondse afvalcontainer wordt net gewisseld voor een leeg exemplaar in Amsterdam.

Sluikstorten

Een ander probleem dat zich stelt, is dat niet enkel buurtbewoners hun afval in de ondergrondse afvalpunten kunnen achterlaten. In principe kan iedereen zijn vuilniszakken erin dumpen. Net Brussel bevestigt dat: “Het blijkt inderdaad dat mensen die niet in de buurt wonen er ook afval achterlaten, terwijl die enkel voor buurtbewoners zijn bestemd. Dat kan gaan om bewoners van andere Brusselse gemeentes, maar evengoed komen ze zelfs uit Wallonië of Vlaanderen,” zegt Etienne Cornesse, woordvoerder van Net Brussel.

Om een systeem te ontwikkelen waarbij enkel buurtbewoners er hun afval in zouden kunnen storten, is het te vroeg. “Om dit te financieren hebben we een minimum aan projecten nodig, vijf is te weinig.” Het is dus wachten op meer projecten. Maar het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers is niet overal mogelijk. “Er zitten allerlei soorten kabels en buizen in de grond. We hangen altijd af van de ondergrond,” verduidelijkt Cornesse nog.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?