Lage-emissiezone zorgt voor minder vervuilend wagenpark in Brussel

© PhotoNews
| Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ.)

Volgens de laatste monitoring van Leefmilieu Brussel is de lage-emissiezone doeltreffend. Het aandeel Euro 4-dieselvoertuigen, die vanaf 2022 worden verboden, is sinds de lancering van de LEZ met 78 procent gedaald.

Het aantal Euro 4-dieselvoertuigen ging van 14 procent in het derde kwartaal van 2018 (lancering van de LEZ) naar 3 procent aan het begin van het jaar.

Globaal gezien is het aandeel dieselvoertuigen gedaald tot onder de 40 procent in 2022, terwijl het 62 procent bedroeg voor de oprichting van de LEZ. Deze daling is in het voordeel van de benzine-, hybride en elektrische voertuigen. Ongeveer 50 procent van de auto's die in het Brussels Gewest rondrijden is benzine, bijna 8 procent hybride en iets meer dan 1 procent elektrisch. Wat bestelwagens betreft, blijft het aandeel van diesel in dit stadium dominant, ondanks een lichte toename van benzinemotoren en elektrische motoren.

20221006_Percentage auto’s op de weg per motortype_(c)Leefmilieu Brussel
© Leefmilieu Brussel
| Percentage auto’s op de weg per motortype

Die verandering heeft een impact op de luchtkwaliteit, schrijft Leefmilieu Brussel. "Tussen juni 2018 en oktober 2021 heeft ze, bij gelijkblijvende mobiliteit (hetzelfde aantal afgelegde kilometers), bijgedragen aan een vermindering van de uitstoot van stikstofoxide met 21 procent, de concentratie fijn stof met 26 procent en zwarte koolfstof met 59 procent. Deze sterke daling wordt verklaard door het verbod op de oudste dieselvoertuigen, die de bron zijn van een groot deel van deze emissies."

In 2021 werd voor het tweede jaar op rij in alle meetstations de wettelijke jaargrens voor NO2-concentraties in de lucht (40 µg/m³) gerespecteerd. "De nieuwe aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie van 10 µg/m³ wordt echter niet nageleefd en toont aan dat de inspanningen voor de bescherming van de gezondheid van de Brusselaars moeten worden voortgezet. Ook al is het geen verplichting, het doel is om deze aanbeveling zo dicht mogelijk te benaderen," aldus Leefmilieu Brussel.

Toekomstige mijlpalen

De Low Emission Mobility-strategie, die op 30 juni 2022 werd goedgekeurd, bepaalt de toekomstige mijlpalen van de LEZ en de begeleidende maatregelen. De volgende belangrijke mijlpaal is het verbod op EURO 5-dieselvoertuigen en EURO 2-benzinevoertuigen in 2025. Brommers en motorfietsen worden vanaf 2025 in de kalender opgenomen, net als vrachtwagens.

De bestrijding van uitstoot is belangrijk, zegt Leefmilieu Brussel. "We mogen niet vergeten dat de luchtvervuiling in België volgens het Europees Milieuagentschap elk jaar 9.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt, waarvan alleen al in Brussel ongeveer 1.000. ​Ze veroorzaakt ademhalings- en hart- en vaatziekten, en is verantwoordelijk voor aanzienlijke economische kosten voor de samenleving (medicatie, ziekenhuisopnames, arbeidsverzuim).

Steunmaatregelen

Wie voor duurzame mobiliteit kiest, kan daarvoor steun krijgen van het Brussels Gewest via de LEZ-premie voor de professionals en de Brussel’Air-premie voor particulieren. Beide premies werden herzien en het budget ervoor werd verhoogd. Sinds de lancering in maart hebben ongeveer 1.700 Brusselaars de Brussel’Air-premie gekregen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?