Het winterkoninkje

Het Brussels Gewest heeft sinds begin dit jaar een nieuwe biodiversiteitskaart. Natuurverenigingen als Natagora en Brussel Natuur begrijpen niet waarom minister van Leefmileu Alain Maron (Ecolo) draalt met de publicatie. “We hebben al zo weinig wetenschappelijke gegevens over de staat van de natuur in Brussel.”

Het Brussels Gewest beschikt sinds 2001 over een Biologische waarderingskaart. Daar staan de groene zones op, de natuurreservaten, de Natura 2000 gebieden en de plekken in Brussel met hoge biologische waarde. De kaart is van belang om natuurgebieden een beschermingsstatuut te geven.

Sinds de natuurordonnantie van 2012 is de Brusselse regering verplicht om de 'Biologische waarderingskaart' een regelmatige update te geven. In een regeringsbesluit van 2018 neemt de regering zich voor om die kaart elke tien jaar te vernieuwen. De regering Vervoort heeft er zichzelf dan weer toe geëngageerd om in 2020 een update te maken van de kaart.

Dat is vorig jaar ook gebeurd. Het consortium Stratec-Biotope-Equal Partners haalde in 2019 die opdracht binnen. De nieuwe Biologische waarderingskaart is eind vorig jaar aan kabinet van leefmilieuminister Alain Maron (Ecolo) bezorgd. Net op tijd, volgens de eigen voornemens.Maar Maron weigert de kaart sindsdien te publiceren.

De natuurverenigingen zeggen dat hen voor de zomer nochtans een snelle publicatie was beloofd. Volgens Maron zijn er nog juridische aanpassingen nodig. Hij wil de kaart ook breed overleggen alvorens ze te publiceren.

Friche Josaphat

De kaart lijkt ook politiek gevoelig te liggen. De stad evolueert en er zijn zones die sinds de vorige publicatie van de kaart nu waardevol natuurgebied zijn geworden. De friche Josaphat is er zo een. Op de nieuwe biodiversiteitskaart staat die ingekleurd als “Gebied van hoge biologische waarde”. Dat bevestigen ons verschillende bronnen.

Dat is vervelend, want het is het gebied waar minister-president Rudi Vervoort (PS) een nieuwe wijk wil laten herrijzen. Die plannen zijn controversieel. Natuurverenigingen, maar ook de stadsbeweging Bral, vinden dat het stuk moerassig grasland gevrijwaard moet blijven om de natuur in Brussel haar volle kansen te geven. Ze krijgen daarbij de steun van prominente stemmen als David Van Reybrouck en microbioloog Emmanuel André.

Het Richtplan van Aanleg hierover is momenteel in openbaar onderzoek, nadat een eerdere versie, overstelpt door kritiek, is ingetrokken. Maar ook in de nieuwe versie blijft er van het natuurgebied nauwelijks iets over.

De biodiversiteitskaart, die een wetenschappelijke waarde heeft, maar die maar niet gepubliceerd geraakt, kan de strijd voor het behoud van het naturgebied, via een onafhankelijk beleidsinstrument, kracht bijzetten.

Het geduld is op

Bij de natuurverenigingen is het geduld op. "De kaart ligt nu al lang genoeg op het kabinet. Er zijn sowieso al weinig wetenschappelijke gegevens over de natuur in Brussel. Het wordt tijd dat de kaart gepubliceerd wordt, en liefst voor het einde van het openbaar onderzoek over de friche Josaphat."

"Het gaat overigens niet alleen over de friche Josaphat," vult Mario Ninanne van Brussel Natuur aan "Er was ook het openbaar onderzoek over het Gewestelijk Bestemmingsplan en de andere RPA's waar de kaart een rol in kan spelen. We begrijpen echt niet waarom de biodiversiteitskaart niet gepubliceerd wordt. Zeker voor een ecologische partij is dat onbegrijpelijk."

In een reactie laat minister Maron weten dat hij de Biologische waarderingskaart binnenkort zal voorleggen aan de Brusselse Hoge Raad voor het Natuurbehoud en de Milieuraad. "Vervolgens leggen we de kaart voor aan de regering, en zal de kaart op de website van Leefmilieu Brussel worden gepubliceerd. Helaas kunnen we geen precieze datum geven," zo zegt de woordvoerder van Maron.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni