Het kanaal op de rand van Molenbeek en Anderlecht

Stormbekkens blijven leeg bij hevige regen, rioolwater stroomt in kanaal

KH
© BRUZZ
11/05/2022

Brussel telt 37 stormbekkens en aanverwante bufferstructuren, maar die worden bij hevige regenval amper gebruikt. Tegelijk vloeit er op die momenten wél heel wat rioleringswater in het kanaal. Dat zei minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) in het Brussels parlement.

U herinnert wellicht hoe het kanaal er vorig jaar begin juni uitzag: het anders donkere water kleurde plots bruin en her en der dreven ook dode ratten op het water rond. De oorzaak: door de hevige regenval van de vorige dagen raakte het rioleringsnet verzadigd en liep het afval- en regenwater over in het kanaal, een zogeheten 'overstort'.

Het voorval was geen alleenstaand geval: afgelopen jaar liep de riolering op die manier 19 keer over in het kanaal ter hoogte van Sainctelette, weet de vzw Canal it Up, met alle gevolgen van dien voor de fauna in het kanaal. In de Zenne is dat soort lozingen zelfs nog frequenter. Jaarlijks stroomt zo in heel Brussel circa 10 miljoen kubieke meter water uit de riolering in de waterlopen.

Brussel beschikt nochtans over heel wat buffercapaciteit. In heel het gewest zijn er liefst 37 stormbekkens en andere buffervolumes, die er net voor moeten zorgen dat het overbodige regenwater wordt opgevangen bij hevig onweer. Dat zei Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) afgelopen week in het parlement. Hij antwoordde daar op vragen van Isabelle Emmery (PS) en Aurélie Czekalski (MR) naar aanleiding van een open brief van Canal it Up.

Kopenhagen loosde vroeger afvalwater in de haven, vandaag is het water er zo goed dat je er mag zwemmen

Alleen worden die stormbekkens amper gebruikt bij hevige regenval, zegt Maron. “Om het watervolume dat overstroomt in waterlopen te verminderen, moeten we daarom in een dynamisch beheer investeren. Het idee is om er via een systeem van kleppen en sensoren voor te zorgen dat de bekkens gevuld worden met water van kleinere regenbuien, die vandaag toch voor overstort zorgen.”

Dat dynamisch beheer is ondertussen ook opgenomen in het waterbeheersplan, klinkt het nog. In het bekken van de Maalbeek investeert watermaatschappij Hydria in dat verband vier miljoen euro tegen 2025.

Park als buffer

Daarnaast wil het gewest de regenwaterstroom ook vaker loskoppelen van het rioleringsnet en inzetten op een geïntegreerd beheer van het regenwater. Steden als Kopenhagen investeerden in dat verband bijvoorbeeld in tal van openbare en vaak groene ruimten, die bij hevige regen als waterbuffer dienen. Ook in Brussel zijn onder meer in het park aan de Ninoofsepoort wadi's voorzien om regenwater te bufferen.

Datzelfde Kopenhagen zorgde via verschillende types van investeringen ook voor dat de haven in het centrum van de stad zo’n zuiver water heeft, dat er tal van zwemzones werden aangelegd. In de jaren 1990 werd het rioolwater nog gewoon in diezelfde haven geloosd.

Havenzwembad_Kopenhagen_Islands_brygge_(c)_Magasinet_KBH.jpg

Islands brygge, havenzwembad in Kopenhagen, waar vroeger de riolering uitkwam.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni