Compromis rond metrostation Riga in de maak

© Beliris
| De eerste simulatiebeelden van het toekomstige station door Beliris waren niet naar de zin van buurtbewoners.

Een metrostation onder de Rigasquare, maar met een kleinere ingang dan voorzien. Onder de kerk aan hetzelfde plein, of gewoon helemaal geen station. Dat zijn mogelijke pistes die de patstelling rond het toekomstige metrostation Riga moeten doorbreken. De gemeente Schaarbeek blijft voorstander van een halte, maar wil ook de groene aanblik van het plein behouden. Daar hangt wel een prijskaartje aan.

Metrolijn 3 of 'Noord' beroert al enkele maanden de gemoederen in de Helmetwijk in Schaarbeek. Buurtbewoners vrezen immers dat de aanleg van één van de zeven nieuwe stations, aan de Rigasquare, het groene karakter van de wijk zal verstoren. Met name een simulatie van Beliris van het toekomstige station viel bijzonder slecht bij de buurtbewoners.

De bouw van de metrolijn liep reeds drie jaar vertraging op. Zo lang er geen akkoord is over het station Riga, blijft de planningsfase van de werken nog verder uitlopen. Ondertussen groeit de vrees dat de lijn pas in 2030 in werking zal kunnen treden, vijf jaar later dan initieel gepland.

Klik hier en komt te weten waarom station Riga zo gevoelig ligt.

  • Buurtbewoners van de wijk rond de Rigasquare verenigden zich vorig jaar in een burgercollectief, 'Helm3tro'. Ze willen zich zo verzetten tegen de geplande aanleg van het metrostation Riga aan het gelijknamige plein.
  • De inwoners verwelkomen metrolijn 3 en de betere toegang tot het Brusselse openbaar vervoersnet, maar willen niet dat de groene Rigasquare daar (overmatig) onder hoeft te lijden. Met name de eerste plannen van Beliris (zie foto boven artikel) stootten hen tegen de borst: megalomaan, en met te weinig respect voor het plaatselijke groen, klonk het.
  • Ook de gemeente zette ondertussen de schouders onder het protest. Het diende vorig jaar al een aanvraag in om de Rigasquare te laten klasseren als erkende site. De aanleg zou daardoor moeten gebeuren met respect voor de ‘historische en esthetische waarde’ van het plein, alsook de waardevolle bomen die er vandaag staan. De aanvraag loopt momenteel nog bij het Brussels Gewest.

Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurtbewoners, waar ook de gemeente zich bij aansloot (zie inzet), liet Beliris 17 alternatieven op de oorspronkelijke plannen onderzoeken. Die werden dinsdagavond tijdens een infomoment voorgesteld. De pistes laten zich onderverdelen in drie categorieën.

Optie 1: de boel schrappen

Meteen de meest radicale keuze. Als het primaire doel is om de Rigasquare te beschermen, is het mogelijk om het idee van een metrostation op die locatie gewoon van tafel te vegen. De metrolijn Noord moet er wel doorgetrokken worden, maar dat zou mogelijk zijn met minimale schade aan het plaatselijke groen.

Probleem opgelost dus? Quod non. De gemeente is het idee alvast niet genegen. Door het station Riga te schrappen zou de handelswijk rond Helmet niet bediend worden door de nieuwe metrolijn. Ook zou de afstand tussen de twee meest nabijgelegen stations – Verboeckhoven en Linde – met 1,2 kilometer te groot worden.

Optie 2: een metrostation onder de kerk

Het metrostation kan ook verschoven worden richting de Heilige Familiekerk aan de Rigasquare. Op die manier zou de Square zelf grotendeels gespaard kunnen blijven.

Het voorstel oogt op het eerste zicht aanlokkelijk, maar Clerfayt stipt aan dat het verschuiven van de werken tot aanzienlijke procedurele vertragingen kan leiden doordat reeds verkregen vergunningen opnieuw aangevraagd moeten worden. Ook zouden de werken zelf duurder zijn en langer duren.

Daarnaast is het volgens de gemeente waarschijnlijk dat bij werken in en rond de kerk bijkomende (al dan niet tijdelijke) onteigeningen van de privé-eigendom van buurtbewoners noodzakelijk zullen zijn. Afgaand op de reacties tijdens het infomoment staan die laatsten daar niet voor te springen.

Optie 3: station blijft onder Riga, met technische aanpassingen

De spirituele opvolger van de oorspronkelijke plannen van Beliris. De gemeente is voorstander van een mengvorm van twee van dergelijke voorstellen, waarbij de ingang van het station aan de kant van de kerk komt, waardoor de Rigasquare zelf ontzien wordt. Technische aanpassingen moeten er ook voor zorgen dat nagenoeg alle bomen op de square behouden worden.

Aan deze oplossing hangt wel een prijskaartje. De kosten van de werf zouden 10 tot 30 miljoen euro hoger liggen dan voorzien, en dat op een initiële begroting van 45 miljoen euro voor het station. Ook zouden de werken langer duren.

Nu de gemeente zich kan vinden in de voorstellen van Beliris, moeten die onderzocht worden in het kader van het milieueffectenrapport. Indien goedgekeurd, kunnen die dan ook voorgelegd worden aan het Gewest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?