Dieselban beroert onze lezers

© PhotoNews
| Fossiele brandstof: diesel of benzine.

Het nieuws van de Brusselse diesel- en benzineban, donderdag aangekondigd door Minister-President Rudi Vervoort (PS), beroert de lezers van BRUZZ. Een selectie uit de resem reacties die binnenstromen.

Vanaf 2030 worden dieselwagens geweerd uit de straten van het Brussels Gewest, in 2035 volgen benzinewagens. Het nieuws stond in het regeerakkoord van 2019 en komt dus niet geheel uit de lucht gevallen. Toch slaat het in als een bom bij de lezers, kijkers en luisteraars van BRUZZ en regent het - overwegend kritische - reacties.

"Wat met de minder kapitaalkrachtigen?" Deze vraag beroert heel wat lezers, blijkt uit een overzicht van de reacties uit onze mailbox. "Wij kennen heel wat mensen die met een auto rondrijden die meer dan tien of vijftien jaar oud is. Perfect onderhouden en nog goed voor heel wat extra kilometers. Ze kunnen zich niet zomaar veroorloven een nieuwe auto aan te schaffen, pure luxe", reageert Myriam. "Sommigen leven echt in de illusie dat de minder gegoede stadsbewoners dan maar massaal zullen kiezen om verder autoloos door het leven te gaan. Dat is onwaarschijnlijk."

'Gewoon te veel auto's'

Niet alle voertuigen worden over dezelfde kam geschoren en ook dat vinden veel lezers onbegrijpelijk. Dieselbussen zijn nog toegelaten tot 2036. Ook vrachtwagens zullen dan nog met diesel of benzine mogen rijden. "Benieuwd of de beleidsmakers dan zelf ook in actie gaan schieten", reageert Frederik op de commentsectie van onze website. "Wat met vuilniswagens, de brandweer, ambulances, politievoertuigen,... allemaal gewoon een uitzondering?"

"Als de gezondheidsschade veroorzaakt door dieseluitstoot zou wegvallen is er wel degelijk een onmiddellijke en meetbare verbetering van de levenskwaliteit", denkt Peter. "Daar is gewoon geen twijfel over. Het bannen van verbrandingsmotoren zal bovendien de geluidsoverlast enorm doen afnemen. Die geluidsoverlast is een zeer belangrijke en onderschatte factor in leefbaarheid en heeft ook effecten op gezondheid."

"Goed dat er een visie is, maar orakelen over een einddatum van 2035 voor verbrandingsmotoren in het BHG heeft geen enkele zin als die einddatum niet vertaald wordt naar een concreet en gebudgetteerd stappenplan waaruit jaar per jaar kan afgelezen worden hoe we die eindstreep van 2035 zullen halen. Ik ben dus benieuwd naar de details."

Lachwekkende laadpalen

Een andere lezer ziet in de diesel - en benzineban dan weer helemaal geen oplossing. "Toegespitst op Brussel: mocht al het autoverkeer dat er nu is, vervangen worden door elektrische wagens, gaat volgens mij de levenskwaliteit in de stad niet stijgen. Er zijn gewoon té véél wagens in de stad."

Ook het gebrek aan laadpalen - momenteel zijn slechts 340 laadpalen in het Brussels Gewest - en het feit dat de geproduceerde stroom gedeeltelijk nog te vervuilend is, zorgt voor veel hoongelach. "Ik begin twijfels te hebben bij de hele elektrificatie van de vloot op globaal niveau", reageert een lezer. "Hoe gaat men voldoende laadinfrastructuur voorzien voor grote appartementsgebouwen bijvoorbeeld, en voor de mensen die nu al lang moeten rondrijden om een parkeerplaats te vinden?

'Hoe milieuvriendelijk zijn ze eigenlijk?'

Hoe duurzaam de batterijen van elektrische wagens nu werkelijk zijn, blijft de gemoederen bedaren. Het onderwerp ligt aan de basis van talloze discussies op onze fora. "De technologieën die gebruikt worden zijn afhankelijk van zeer moeilijk/schaars te ontginnen grondstoffen, met alle ecologische en ethische problemen die daar uit volgen", schrijft een lezer, die liever anoniem blijft door een pseudoniem te gebruiken.

Deze uitspraak lokt veel reacties, waaronder volgende uitspraak van Ward. "De batterijen zijn wel degelijk voor een groot deel recycleerbaar. Voor onze dichtbebouwde steden is het zeer interessant dat er geen uitstoot meer is van de verbrandingsmotoren. Dat verhoogt de levenskwaliteit hier."

Inwoners versus niet-inwoners?

Bovendien, zo opperen verschillende lezers, is de beslissing om benzine en diesel binnenkort te weren niet erg consequent. "Huisverwarming door mazout (=diesel) moet evenzeer dringend aangepakt worden, want die installaties hebben niet eens roetfilters of katalysators."

Ligt de oplossing dan misschien in een onderscheid op basis van de woonplek? "Waarom geen onderscheid maken tussen inwoners en niet-inwoners?" vraagt Peter zich af.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?