De Baljuwtunnel op de Louizalaan.

Gewest bestudeert sluiting van tunnels op Louizalaan

Kris Hendrickx
© BRUZZ
30/04/2019

Op vraag van mobiliteitsminister Pascal Smet (SP.A) bestudeert de gewestadministratie de sluiting van de Baljuw- en Vleurgattunnel. Een beslissing is pas voor de volgende legislatuur.

In het parlement wordt dinsdagavond een ordonnantie goedgekeurd die bepaalt op welke manier het Brussels Gewest de tunnels in de toekomst gaat beheren. Het gaat daarbij in de eerste plaats onder om de veiligheids- en inspectienormen. De ordonnantie is een uitloper van het Brusselse tunnelschandaal. Enkele jaren geleden bleken tal van tunnels in het gewest al jarenlang verwaarloosd.

De ordonnantie bepaalt ook dat de Brusselse regering als administratieve overheid tunnels mag sluiten. In de praktijk gebeurt dat als die regering geen uitbatingsvergunning aflevert aan de mobiliteitsadministratie van het Gewest, die als tunnelbeheerder optreedt.

Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) gaat nu een stapje verder, verneemt onze redactie. Hij heeft aan gewestadministratie Brussel Mobiliteit gevraagd om de sluiting van twee tunnels te bestuderen. Het gaat om de Baljuw- en de Vleurgattunnel, beide op de Louizalaan.

Bovenstad en Ter Kamerenbos verbinden

De sluiting van de twee tunnels bestuderen kadert binnen een bredere analyse. "We vragen meteen ook om te bekijken hoe de Louizalaan opnieuw kan omgevormd worden tot een stadsboulevard," legt Smets woordvoerder Mathias Dobbels uit. De breedte van de deftige laan wordt nu vrijwel volledig ingenomen door autoverkeer, met in het centrum een viervaksbaan en tunnels en aan de zijden nog eens ventwegen, invoegstroken en parkeerplaatsen.

Brussel Mobiliteit bestudeert nu een laan waarbij het autoverkeer beperkt wordt tot het centrale deel van de laan. De ventwegen worden dan fietspaden en de trottoirs kunnen heel wat breder.

“Het project zou het Ter Kamerenbos opnieuw verbinden op de boven- en de benedenstad,” zegt Dobbels. De nieuwe Louizalaan zou zo meteen wat van haar historische functie terugkrijgen. De boulevard dateert van 1847 en werd net aangelegd om de Brusselse burgerij op voorname en comfortabele wijze naar het Ter Kamerenbos te krijgen.

De intentie past ook binnen de visie van de huidige regering om de invalswegen naar Brussel om te vormen tot stadsboulevards, met minder plaats voor auto's en meer voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

Een beslissing over de toekomst van de laan en de tunnels is er nog niet. Het is aan de volgende Brusselse regering om zich uit te spreken over het dossier.

vleurgattunnel.png

De Vleurgattunnel

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Mobiliteit , Stedenbouw , Louizalaan , tunnels , Baljuwtunnel , Vleurgattunnel , Pascal Smet

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni