Elf Brusselse tunnels sluiten tijdens zomervakantie voor onderhoud

MVDH
26/06/2023
Updated: 26/06/2023 10.56u

Door onderhoudswerkzaamheden zijn elf Brusselse tunnels tijdens de zomervakantie gedeeltelijk gesloten. Om de verkeershinder te beperken wordt in zes van de elf tunnels alleen 's nachts gewerkt, meldt Brussel Mobiliteit maandag.

Ten gevolge van de beveiliging van de Baljuw- en de Vleurgattunnel is de tunnelkoker richting Ter Kameren nog afgesloten tot 20 juli. Vanaf dan tot eind augustus wordt de tunnelkoker richting centrum afgesloten. Nadien worden de werkzaamheden alleen ’s nachts verdergezet, al zal er slechts één rijstrook in elke richting beschikbaar zijn.

De Tervurentunnel en de Woluwetunnel worden van 1 juli tot 27 augustus afgesloten voor het verkeer. De eerste weken wordt asbest verwijderd, nadien wordt het beton van de plafonds hersteld. Om die redenen wordt ook de Kunst-Wettunnel van 22 juli tot eind augustus afgesloten voor het verkeer.

Deze zomer wordt daarnaast gestart met de renovatie van het brugdek van de Beaulieubrug boven de E411 en de Deltatunnel. Dit gebeurt in twee fases: in juli en augustus 2023 op de rijstroken Elsene/Stadscentrum, in de zomer van 2024 op de rijvakken richting Oudergem/buitenwijken. De rijstroken waarop gewerkt wordt, worden afgesloten voor het verkeer en het verkeer moet in beide richtingen over de andere rijstroken.

Nachtsluitingen

Verder zullen er deze zomer ook een hele reeks tunnels tijdens de nacht gesloten zijn omdat het beton van de plafonds er moet worden hersteld en beschermd tegen corrosie. Zo loopt het groot onderhoud van de Troontunnel met nachtsluitingen verder tot eind oktober.

De Madoutunnel is 's nachts afgesloten tot eind september en de Reyers-centrumtunnel en de Rogiertunnel tot eind december. Vanaf september wordt 's nachts ook gewerkt in de Naamsepoorttunnel en de Kruidtuintunnel. Laatstgenoemde blijft 's nachts afgesloten tot begin 2024, de eerste tot maart 2024.

Stoep

Naast het onderhoud en de renovatie van de tunnels wordt ook gedacht aan de zwakkere weggebruikers. Zo wordt er verder gewerkt aan de befietsbaarheid van de Kleine Ring en de herinrichting van de omgeving van de begraafplaats van Jette.

In de Brugmannlaan, de Munthofstraat, de Vooruitgangsstraat, de Koninginnelaan en de Diamantlaan worden dan weer de stoepen gerenoveerd. Deze laatste laan krijgt meteen ook een nieuwe asfaltlaag.

Op het kruispunt van de Lambermontlaan met de Prinses Elisabethlaan, vernieuwt de MIVB de tramsporen waardoor het verkeer over versmalde rijstroken moet. Die werken zijn gepland tot tot 27 augustus. Daarnaast vernieuwt de MIVB al sinds geruime tijd de sporen op de Neerstallesteenweg en het Louizaplein en zet het de aanleg van tramlijn 10 in Neder-over-Heembeek verder gedurende de zomermaanden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni