Nieuw circulatieplan moet Triangelwijk omvormen tot schoolwijk

© Stad Brussel
| Het toekomstige plein centraal in de wijk.

De Stad Brussel heeft woensdagavond een nieuw circulatieplan voorgesteld aan de buurtbewoners van de Triangelwijk in Laken. Het circulatieplan moet ervoor zorgen dat het sluipverkeer afneemt en auto's trager rijden. Zo moet vooral ook de schoolomgeving veiliger worden.

De Triangelwijk tussen de Jean Sobieskilaan, de Houba de Strooperlaan en de Heizel telt liefst zeven scholen en drie crèches. Buurtbewoners en ouders klagen er al langer over verkeersonveiligheid. “Het is een dichtbevolkte wijk met veel schoolfuncties en we kregen van zowel de bewoners als de scholen de vraag om iets aan de veiligheid en de levenskwaliteit te doen in die wijk”, zegt Brussels schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen).

“Een van de problemen die we bijvoorbeeld zagen is dat mensen vanuit de Ebbebomenlaan door de Félix Sterckxstraat reden om vervolgens zelfs deels in tegenrichting de Houba de Strooperlaan te bereiken. Het transitverkeer zorgt er vaak voor onveiligheid door aan overdreven snelheid te rijden.” Dat komt vooral door de rechte assen die door de wijk lopen, vaak met tweerichtingsverkeer.

De Stad Brussel stelde een studiebureau aan dat moest onderzoeken hoe de wijk autoluwer gemaakt kan worden. De conclusies daarvan hebben Dhondt en schepen van Stedenbouw Ans Persoons (Change.brussels/Vooruit) woensdagavond voorgesteld aan de buurtbewoners. “Het kadert in het Good Move-plan, wat uit veel meer bestaat dan alleen circulatiemaatregelen”, aldus Dhondt. “De capaciteit van metro 6 werd opgedreven en tram 9 loopt door tot aan Koning Boudewijn. Het zijn aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat de alternatieven voor de auto aantrekkelijker worden.”

Eenrichtingsstraten en vier in- en uitgangen

Concreet zullen er volgens het circulatieplan dat de Stad voorstelt geen tweerichtingsstraten meer zijn in de Triangelwijk. In een rechte lijn door de wijk rijden van de Houba de Strooperlaan richting de Jean Sobieskilaan of omgekeerd zal niet meer mogelijk zijn. “Die rechte as die aanzet tot snel verkeer wordt doorbroken. We gaan naar vier in- en uitgangen in de wijk. We zorgen ervoor dat de wijk bereikbaar blijft, maar het verkeer dat daar geen bestemming heeft, willen we zoveel mogelijk op de Jean Sobieski- en de Houba de Strooperlaan houden”, aldus Dhondt.

capture.jpg
Het voorstel van het Brusselse schepencollege dat woensdagavond werd voorgesteld aan de buurtbewoners.

Aan de kant van de Houba de Strooperlaan kan autoverkeer nog door de wijk via de Reper-Vrevenstraat en de Kloosterstraat. De wijk verlaten kan er via de Félix Sterckxstraat en de Heizelstraat. Daarnaast is er een uitgang aan de Stevens-Delannoystraat en het Sint-Lambertusplein. Aan de kant van de Jean Sobieskilaan kunnen auto’s nog door de wijk rijden via de Kloosterstraat.

Marsupilamiplein

Het nieuwe circulatieplan gaat gepaard met de plannen van schepen Persoons om de rotonde tussen de Reper-Vrevenstraat, de Félix Sterckxstraat en de Stevens-Delannoystraat om te vormen tot het Marsupilamiplein. Er verdwijnen daarvoor tien parkeerplaatsen, maar in de plaats daarvan komt er nieuw stadsmeubilair, een speelzone en een waterfonteintje. Daarnaast zal de Stad 13 nieuwe bomen aanplanten, waarvan vier fruitbomen.

"Het Marsupilamiplein vormt het hart van een rustige, kindvriendelijke woonwijk", zegt Persoons. "Het was voor ons dan ook essentieel om een plein op maat van kinderen te maken: een plek waar ze veilig kunnen spelen en fietsen, waar ze fruit kunnen plukken en de seizoenen ervaren."

Het plein oprijden zal alleen kunnen via het oostelijke deel van de Reper-Vrevenstraat of de Stevens-Delannoystraat. Daarna moet het verkeer door via de Félix Sterckxstraat. Om te vermijden dat er toch nog auto’s door het andere deel van de Reper-Vrevenstraat rijden, wil Dhondt er een verkeersfilter aanleggen. “Dat moeten we nog bekijken met de buurt, maar het kan gaan om vast meubilair of een paaltje”, aldus de mobiliteitsschepen.

Timing

Voor de heraanleg van het Marsupilamiplein werd de vergunning in december afgeleverd. De werken moeten in maart dit jaar van start gaan. Wanneer het nieuwe circulatieplan wordt ingevoerd, hangt deels af van de buurtbewoners. “We gaan zien wat de feedback is, hoe groot het enthousiasme is. In de Tivoliwijk (waar de Stad Brussel een eerste schoolwijk invoerde, nvdr.) hebben we positieve ervaringen opgedaan”, zegt Dhondt. “Er liggen twee opties voor: ofwel voeren we het plan min of meer samen met de werf in. Ofwel doen we eerst de werf en volgt het circulatieplan nadien.” De werken aan het Marsupilamiplein zullen ongeveer tachtig werkdagen in beslag nemen.

Overigens belet het nieuwe circulatieplan de Stad Brussel niet om nadien ook schoolstraten in te voeren, bijvoorbeeld in de Reper-Vreven- en de Félix Sterckxstraat, waar de meeste scholen in de wijk gelegen zijn. “We hebben van de ouders duidelijk de vraag gekregen om eerst structurele maatregelen in te voeren en de effecten daarvan eerst te bekijken. Als er dan nog problemen zijn, kunnen we met een schoolstraat nog altijd een stapje verder gaan.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?