Een scancar, een ‘slimme’ auto die met één scan kan traceren of automobilisten het parkeerreglement al dan niet respecteren

| Scancars, ‘slimme’ auto's die traceren of automobilisten het parkeerreglement respecteren, kunnen 1.200 wagens per uur controleren, tegenover 450 per dag door een parkeersteward (archiefbeeld)

Parking.brussels deelt 1,2 miljoen parkeerboetes uit in 2020

SDS
© BRUZZ
06/05/2021

In 2020 schreef het Gewestelijke Parkeeragentschap 1,2 miljoen boetes uit, en dat ondanks een tijdelijke stopzetting van de controles in de eerste coronalockdown. Schaarbeek sloot zich aan op 1 januari 2020 en is meteen goed voor ruim 30 procent van het totaal aantal uitgereikte boetes.

De cijfers komen uit een antwoord van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) op een vraag van Brussels parlementslid Françoise Schepmans (MR).

In de tien Brusselse gemeenten die een overeenkomst met Parking.brussels hebben afgesloten, werden in 2020 1,2 miljoen boetes uitgereikt. Het aantal boetes steeg maand na maand, blijkt ook uit onderstaande grafiek. Schaarbeek, dat pas begin 2020 zijn parkeerbeheer overdroeg aan het gewestagentschap, is meteen goed voor 347.822 boetes, of ruim 30 procent van het totale aantal. Schaarbeek beschikt met 23.629 plekken over het grootste aantal parkeerplaatsen van de aangesloten gemeenten.

Vooral de inzet van scancars speelt een belangrijke rol in de toename van het aantal bekeuringen. "Het klopt dat de scanwagens heel effectief werken", zegt Sara Jasmes, woordvoerster van Parking.brussels, aan BRUZZ. "Dat is geen verrassing. Ze kunnen immers tot 1.200 wagens per uur controleren tegenover 450 wagens per dag door parkeerstewards."

"De resultaten zijn bemoedigend, omdat een strengere controle automobilisten aanspoort om de regels beter te respecteren. Dat leidt tot een betere rotatie van wagens die kortparkeren op straat, en dat vergemakkelijkt op zijn beurt het parkeren voor de bewoners. Ook over de financiële resultaten zijn de gemeenten zeer tevreden." (Lees verder onder de grafiek)

Schepmans wijst erop dat de scancars, die in acht en binnenkort negen van de tien aangesloten gemeenten worden ingezet, niet feilloos werken. "Ze kunnen het onderscheid niet maken tussen een stilstaande en een geparkeerde auto, ze houden geen rekening met de tijd die een chauffeur nodig heeft om een parkeerticket te halen, en met mensen met een beperking die over een parkeerkaart op naam beschikken."

Deurwaarder

278.000 dossiers, ofwel een klein kwart van het totale aantal, werden overgemaakt aan een deurwaarder, omdat de chauffeur de bekeuring nog niet had betaald. "Maar dat aantal omvat ook dossiers die in 2019 werden opgestart", aldus Van den Brandt.

Op Schepmans' vragen hoeveel bekeuringen betwist zijn, en hoeveel uiteindelijk kwijtgescholden worden, kon minister Van den Brandt niet antwoorden. "Parking.brussels telt momenteel de betwistingen van retributies niet. De verschillende mogelijkheden om een retributie te betwisten (aan het loket, via e-mail, telefonisch of per brief) maken het immers niet mogelijk betrouwbare statistieken bij te houden."

"Dankzij de invoering van een computerprogramma van het type CRM (customer relationship management) door het Gewest zullen dit soort gegevens gecentraliseerd kunnen worden." Volgens Van den Brandt zou dat vanaf 1 april 2021 het geval zijn.

"Het parkeerbeleid van het Gewest is gebaseerd op repressie en controle", vindt Schepmans, die eraan herinnert dat het afgelopen jaar zo veel betwistingen bestonden rond de uitgedeelde boetes dat het Parkeeragentschap in de nazomer overspoeld werd door een stroom aan klachtenmails en -telefoontjes. De klantendienst is intussen versterkt, laat Jasmes weten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Mobiliteit , scancar , scancars , betalend parkeren , gewestelijk parkeeragentschap , gewestelijk parkeerbeleid , Parkeeragentschap , Parking.Brussels , Françoise Schepmans

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni