Vlaamse ombudsman: 'Nooit eerder zoveel klachten over afgeschafte bussen bij De Lijn'

© PhotoNews
| Nooit eerder zoveel klachten over afgeschafte bussen van De Lijn.

Volgens de Vlaamse Ombudsman Bart Weekers zijn er nooit eerder zoveel klachten binnengekomen over afgeschafte bussen van De Lijn. “De klachten van reizigers vanuit de rand die richting Brussel gaan, zijn de meest prangende bezwaren van allemaal. Ze zijn zo talrijk, dat er dringend iets aan gedaan moet worden.”

Bij De Lijn is het ondertussen een gekend probleem. Vorig jaar werden er 200.000 busritten geschrapt, de helft meer dan in 2017. En er kwamen zo’n 14.000 klachten binnen bij de klantendienst over de stiptheid van bussen en trams.

“Het gaat voornamelijk over lijnen 355 en 260 richting Brussel die de meeste problemen ondervinden." Er zijn nog geen definitieve cijfers over het aantal geschrapte bussen dit jaar, maar volgens de Vlaamse Ombudsman wijst alles er op dat het alleen maar erger is geworden.

De socialistisch vakbond ACOD wijst met de vinger naar de Vlaamse regering. “Dit is het resultaat van een besparingsbeleid dat door de Vlaamse regering is opgelegd aan De Lijn. Er is geen wil om het openbaar vervoer performant te houden en zelfs uit te breiden, en daar dragen de reizigers allemaal de gevolgen van”, vertelt ACOD-verantwoordelijke voor De Lijn Rita Coeck aan BRUZZ.

Knelpuntberoep

In haar verdediging wijst De Lijn naar alle maatregelen die de voorbije jaren genomen zijn om het nijpend personeelstekort aan chauffeurs tegen te gaan. “We zijn er ons ten volle van bewust van de problemen die er zijn en daarom willen we dit jaar eindigen met 570 nieuwe gerecruteerde chauffeurs. We hebben er reeds 500 aangeworven. Alle inspanningen dat we doen lonen ook, maar dat is niet meteen zichtbaar op het terrein”, zegt de woordvoerder van De Lijn Inge Debruyne aan BRUZZ.

“We gaan ook flexibeler te werk voor het aanwerven van chauffeurs. Zo wordt de taalvereiste Nederlands minder streng en worden grammaticale fouten door de vingers gezien. Maar de grootste oorzaak voor ons tekort aan chauffeurs is de vergrijzing. We hebben heel wat chauffeurs die op pensioen gaan en tegelijk komen er hier en daar ook buslijnen bij waardoor we extra chauffeurs moeten hebben”, aldus Debruyne.

Discrepantie met MIVB

In tegenstelling tot het aantal klachten van De Lijn, doet de MIVB het veel beter. Volgens Weekers is dat ook niet onlogisch, mits er een groot verschil zit tussen beide netten. “Er is een verschil met een net dat helemaal in een stad zit en een net dat, zoals De Lijn, over heel Vlaanderen opereert. Het is natuurlijk gemakkelijker om in te schatten binnen een stad hoe die lijnen lopen. De Lijn heeft een veel uitgebreider net die eigenlijk min of meer verstedelijkt is. Dat is dus een geheel andere context.”

Ten slotte erkent Weekers dat er verbetering in het vooruitzicht is voor De Lijn, maar weet ook dat de reiziger daar momenteel geen boodschap aan heeft. Hij pleit daarom voor een “sorry-gebaar” van De Lijn naar passagiers.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?