| Inhuldiging Sint-Joris basisschool

Basisschool Sint-Joris opnieuw open na problemen met ingestorte stadsmuur

AD
© BRUZZ
27/01/2023

De basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat is opnieuw open na problemen met een ingestorte stadsmuur en scheurtjes. De renovatie gaat gepaard met een fikse capaciteitsuitbreiding.

"De renovatie van de Sint-Jorisschool is een antwoord op de grote vraag van ouders die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel willen sturen", aldus Sven Gatz (Open VLD) in een persbericht. Als minister is hij bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Capaciteitsuitbreiding

In totaal worden er 233 extra plaatsen gecreëerd: 98 in de kleuterklassen, 135 in het lager onderwijs. Alles tesamen kunnen er nu 435 kinderen op de schoolbanken terecht.

De basisschool Sint-Joris werd opgesplitst in twee vestigingen: vestigingsplaats ‘Cellebroers’ zou ingericht worden als kleuterschool, en de nieuwe vestigingsplaats ‘Nieuwland’ als lagere school. Voor beide sites werden grote renovatiedossiers opgesteld.

De eerste fase van de renovatie omvatte de renovatie van de kleuterklassen, die in 2014 van start ging. In de zomer van 2018 ging de tweede fase van start met de afbraak van de turnzaal en refter. Nadien volgden verdere renovatiewerken en de nieuwbouw van een turnzaal, refter en extra klaslokalen.

Oude stadsomwalling ingestort

Maar op 18 november 2018 kregen de werkzaamheden een zware tegenslag, toen op de site een deel van de oude stadsomwalling instortte. De gevolgen waren te groot voor het schoolbestuur om alleen te dragen, waardoor het zich tot de VGC moest wenden.

Via een lastgevingsovereenkomst verkreeg de VGC het mandaat om alle taken van het bouwheerschap in de lopende bouw- en renovatiedossiers van de basisschool Sint-Joris over te nemen, dus ook voor de site Nieuwland. Binnen dit mandaat voerde de VGC op de site Sint-Joris Cellebroers verschillende werken uit om een veilige en comfortabele schoolomgeving te kunnen verzekeren.

Tweede tegenslag

Na de meest dringende interventies werd de overeenkomst, wat de Cellebroerssite betreft, in onderling overleg beëindigd. Het schoolbestuur, intussen het Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten in plaats van de Sint-Jorisbasisschool, voerde zelf verdere renovatiewerken uit voor de overgang van een site voor kleuteronderwijs naar een site voor kleuter- en lager onderwijs.

Maar ook deze laatste fase verliep niet zonder slag of stoot. Begin 2021 werden de leerlingen met spoed verhuisd naar het Martelarenplein, nadat er scheuren in de muren werden vastgesteld. Het probleem kon uiteindelijk worden opgelost dankzij de nodige stabiliteitswerken.

BuitenSpel

De speelplaats werd heraangelegd met hulp van het BuitenSpel-project van de VGC. Zo kon de school meerdere zones ontwikkelen waarin actief spel, fantasie en rust mogelijk zijn met aandacht voor de nodige vergroening.

Speelplaats Sint-Joris basisschool

Speelplaats Sint-Joris basisschool

De VGC heeft in totaal 2,64 miljoen euro geïnvesteerd in de werken, waarvan 350.000 euro voor de stabilisering van de muur. Binnen het BuitenSpel-project kende de VGC een bijkomende subsidie van 100.000 euro toe. Ook de Vlaamse Gemeenschap investeerde 650.000 euro en de inrichtende macht droeg bij voor 540.000 euro.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni