Ahidar: 'Men haalt dertig seconden uit een discussie en schildert ons af als islamisten'

Fouad Ahidar (One.brussels/Vooruit) in het Brussels parlement© PhotoNews

De partijleiding van Vooruit is not amused over hoe de stemming over het verbod op onverdoofd slachten gisteren is verlopen in het Brussels Parlement. One.brussels stemde tegen het verbod. “Dat is niet met ons overlegd,” klinkt het. “Vooruit is voor dierenwelzijn en dus voor een verbod op onverdoofd slachten.” Toch lijkt het er niet op dat de Brusselse fractie volgende week anders zal stemmen tijdens de plenaire vergadering.

Voorlopig komt er in Brussel geen verbod op onverdoofd slachten. De commissie Leefmilieu van het Brusselse parlement heeft het voorstel daarrond woensdag verworpen. Défi, Groen en Open VLD waren mede-indieners van het voorstel en stemden voor, net als N-VA en Vlaams Belang. Les Engagés, het vroegere CDH, onthield zich, net als Ecolo. PVDA/PTB, PS en One.brussels/Vooruit stemden tegen het verbod, al was dat voor die laatste partij niet de bedoeling, tenminste volgens de partijtop.

“De stemming in het Brussels parlement door One.brussels verliep niet volgens de partijlijn van Vooruit,” reageert Niels Pattyn, de woordvoerder van Vooruit en van voorzitter Conner Rousseau. “Dat is niet met ons overlegd. Vooruit is voor dierenwelzijn en dus voor een verbod op onverdoofd slachten.”

Verder wil Vooruit niet officieel reageren op de kwestie, maar het laatste is duidelijk nog niet gezegd. Brussels parlementslid Fouad Ahidar, die gisteren fractielid Hilde Sabbe verving om tegen het verbod te stemmen, had zijn partijvoorzitter ruim een maand geleden nog uitgenodigd voor een bezoek aan Molenbeek, naar aanleiding van Rousseau’s uitspraak over de gemeente. Nu lijkt het erop dat Ahidar een uitnodiging mag verwachten van Rousseau. “Het kan uiteraard niet dat iemand de partijlijn zomaar naast zich neerlegt,” zegt een bron. “Wat de gevolgen zullen worden gaan we intern bespreken.”

Ahidar zelf reageert verrast op de reactie vanuit Vooruit. Onder de indruk is hij niet. “Ik weet van niets. Niemand uit de partijtop heeft me gebeld of ge-sms’t. Als de voorzitter vraagt om in gesprek te gaan zullen we wel zien en horen.” De fractieleider in het Brussels parlement ontkent dat One.brussels afspraken naast zich heeft neergelegd. “Intern (binnen de Brusselse fractie, nvdr.) hadden we afgesproken dat we eerst de uiteenzettingen tijdens de hoorzittingen zouden volgen om daarna in eer en geweten te stemmen. Zo is het ook verlopen.”

'God wil niet dat dieren lijden'

Rousseau’s uitbrander zal niets veranderen aan het standpunt van Ahidar en One.brussels. Volgens de Brusselse fractieleider is die visie gebaseerd op wat neuroloog Jean-Michel Guérit in het Brussels parlement heeft gezegd tijdens de hoorzittingen over onverdoofd slachten, een visie die niet gedeeld wordt door dierenartsen.

Ahidar: “Een veearts kan niet meten of een dier lijdt, een neuroloog of anesthesist wel. Ik volg de neuroloog. Een dier dat verdoofd wordt door een elektroshock lijdt ongetwijfeld meer. Ik blijf ervan overtuigd dat de mes op de keel de snelste en minst pijnlijke manier is. Als we het over dierenwelzijn hebben blijf ik trouwens van mening dat we naar de hele weg van een dier naar het slachthuis moeten kijken, maar men blijft focussen op die laatste fase.”

Tijdens de commissie Leefmilieu van twee weken geleden gaf Ahidar nog een ander argument mee. “Mijn persoonlijke mening, als gelovige, is dat ik niet kan geloven dat God dieren laat lijden. Ik zeg het duidelijk: het is niet mogelijk,” zei hij toen in het Brussels parlement. Die uitspraak was voor voorzitter van dierenrechtenorganisatie Gaia Michel Vandenbosch reden genoeg om woensdagavond tijdens De Afspraak te zeggen dat hij zich “in een parlementaire theocratie waande.”

Dave Sinardet, politicoloog.

Die uitspraak was volgens Ahidar “niet meer dan een persoonlijke touch in een urenlange discussie.” “Men haalt dertig seconden uit een discussie die urenlang geduurd heeft en schildert ons dan af als islamisten. Dat is gemakkelijk,” reageert Ahidar. “De belangrijkste vraag blijft of een dier lijdt of niet. Ik kan niet geloven dat God wil dat dieren lijden, maar als er een andere methode is, laat ons daar dan over praten.”

Toch keek niet alleen Vandenbosch vreemd op van Ahidars uitspraak in de commissie op 23 mei. “De wil van God inroepen is op zich wel een vreemd argument, iets van een lang vervlogen tijd. Zelfs bij CD&V zou men zoiets niet meer doen,” denkt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Dat zoiets uit de mond komt van een sociaaldemocraat, voor zo’n partij is het toch pijnlijk dat een mandataris dergelijke argumenten aanhaalt. Het doorkruist duidelijk de flinkse lijn die Rousseau in heel Vlaanderen aanhaalt. Dat het tot een conflict leidt, verbaast me niet.”

Gespleten partijen?

Ook dat One.brussels tegen het verbod heeft gestemd, verbaast de meeste politicologen niet. Sinardet wijst erop dat er al langer een groeiende kloof is tussen Brusselse partijafdelingen en de “nationale” partijen. “Zeker bij Vooruit, dat in Brussel onder een andere naam is opgekomen bij de verkiezingen en ook onder een andere naam blijft functioneren,” aldus Sinardet.

Voorstanders van het verbod beschuldigen partijen als One.brussels, maar ook PS, Ecolo en Les Engagés van hypocrisie. In Vlaanderen en Wallonië steunden die partijen namelijk wel een verbod op onverdoofd slachten. “Wat je ziet, is dat het standpunt van een partij wel eens durft te veranderen naargelang het electoraat. Vooral voor de partijen aan de linkerzijde zijn moslimkiezers een belangrijke groep. Dat speelt mee,” zegt Sinardet nog. “Zeker voor iemand als Ahidar, zelf iemand die uit de moslimachterban komt, zou het moeilijk zijn om een stem voor het verbod uit te leggen aan die achterban.”

Politicoloog Pascal Delwit (ULB)

Toch stemde Groen, in tegenstelling tot zusterpartij Ecolo, voor het verbod op onverdoofd slachten in Brussel. Het is daarmee een van de consequentere partijen, vindt Sinardet. “Maar One.brussels is sterker ingebed in volksbuurten, waar sommige kiezers moslims zijn. Dat is voor Groen niet het geval,” zegt ULB-politicoloog Pascal Delwit.

“De stemming heeft me niet verrast. Het is een ingewikkeld dossier dat veel Brusselaars aangaat. Partijen of partijgezichten hebben in Brussel te maken met een publiek dat heel gevoelig is voor deze kwestie. Er is een kleine joodse gemeenschap en een veel grotere moslimgemeenschap. Partijen kunnen sociale vraagstukken uit die hoek moeilijk negeren. In Vlaanderen of Wallonië is het veel gemakkelijker om een standpunt in te nemen.”

'Spanningen binnen de meerderheid'

Dat partijen rekening houden met hun electoraat is volgens Sinardet en Delwit begrijpelijk. Dat partijen anders stemmen in Brussel dan in de andere regio’s hoeft volgens Delwit ook geen tegenstrijdigheid te zijn. “Als je het ideologisch bekijkt, lijkt het onlogisch dat een partij in Wallonië voor het verbod stemt en in Brussel tegen. Maar er zijn andere incoherenties die we kunnen benadrukken. Het is ook onlogisch om het verbod goed te keuren in naam van het dierenwelzijn, maar tegelijkertijd pesticiden, wat veel problematischer is, in stand te houden. Of neem nu MR, in Wallonië dé partij die de jacht verdedigt, terwijl daar toch ook geen verdoving aan te pas komt, en in Brussel de verdediger van het verbod op onverdoofd slachten.”

Hoe dan ook, het verbod op onverdoofd slachten krijgt volgende week vrijdag een herkansing in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Verschillende partijen hebben aangegeven dat de parlementsleden dan de vrije keuze zullen krijgen om te stemmen volgens hun persoonlijke standpunt. “Zogezegd omdat het hier een ethisch dossier betreft, al zie ik niet wat hier meer ethisch is dan aan andere dossiers. Het is een gevoelig dossier, dat zeker,” becommentarieert Delwit.

Dat het verbod het dan zal halen durft Delwit, net als Sinardet, niet uit te sluiten, al acht hij de kans wel erg klein. “Hypothetisch kan het, maar als het voorstel goedgekeurd zou worden, leidt dat ongetwijfeld tot spanningen binnen de meerderheid en de gewestregering.”

Meer nieuws uit Brussel
Vooraan op BRUZZ

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?