Stéphane Roberti (Ecolo), burgemeester van Vorst

| In november 2020 trok Stéphane Roberti, de toenmalige burgemeester van Vorst, zich terug uit het actieve politieke leven. Hij behield zijn wedde volledig.

Brussels parlement beperkt wedde van zieke burgemeester tot maximaal drie maanden

NL
© BRUZZ
09/12/2022

Het Brussels parlement maakte vrijdag een einde aan de praktijk dat zieke burgemeesters voor onbepaalde duur hun wedde kunnen behouden. Door de goedkeuring van een ordonnantie van minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) wordt dat nu beperkt tot drie maanden.

In november 2020 trok Stéphane Roberti, de toenmalige burgemeester van Vorst, zich terug uit het actieve politieke leven. Een paar maanden later diende hij een eerste medisch attest in. En er volgden er nog. Hierdoor kon hij, zoals aangegeven in de Nieuwe Gemeentewet, zijn volledige wedde als burgemeester blijven ontvangen.

Deze situatie bracht de incoherentie van het huidige systeem aan het licht: een zieke burgemeester ontvangt zijn volledige wedde en de waarnemend burgemeester blijft zijn wedde van schepen ontvangen. Het raadslid dat op zijn beurt de schepen vervangt, heeft evenmin recht op de wedde van schepen zolang de schepen zelf geen recht heeft op de wedde van burgemeester.

Discriminatie

Met de ordonnantie maakte minister Clerfayt een einde aan "deze discriminatie met cascade-effect". De tekst beperkt de wedde van de burgemeester, die over een medisch attest beschikt, tot drie maanden. De waarnemend burgemeester ontvangt de aan de functie gekoppelde wedde pas na het verstrijken van de onafgebroken periode van drie maanden.

De tekst werd vrijdag goedgekeurd met 57 stemmen voor en 20 onthoudingen van een deel van de oppositie.

In Wallonië worden twee wedden uitbetaald (aan de zieke burgemeester en aan zijn vervanger), terwijl in Vlaanderen de mandataris vanaf de eerste dag van zijn ziekte niets meer ontvangt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni