| De politie blokkeerde eind 2021 regelmatig wegen in Brussel om een hoger loon te eisen

Brusselse burgemeesters 'woedend' over salaris-akkoord politie

JP
© BRUZZ
02/02/2022

De Brusselse burgemeesters begrijpen niet waarom ze niet zijn geraadpleegd tijdens de besprekingen over de salarishervorming van de politie, terwijl zij die wel grotendeels zullen betalen. "De gemeentes kunnen de salarisverhoging onmogelijk betalen," zegt burgemeester Vincent De Wolf (MR) na afloop van de Conferentie van Burgemeesters, de vergadering van alle Brusselse burgemeesters.

De Brusselse burgemeesters reageren unaniem verbijsterd op het akkoord tussen de politievakbonden en de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Deze sectorale overeenkomst voorziet in een bedrag van 120 miljoen euro om het volledige operationele kader van de politie een loonsverhoging te bieden. Daarover bericht BX1.

Eind vorig jaar zaten de burgemeesters al eens samen met minister Verlinden, maar sindsdien zijn ze niet meer geraadpleegd. Dat terwijl de loonsverhoging grotendeels betaald zal moeten worden door de gemeentes. Twee derde van de Belgische politieambtenaren behoort immers tot een lokale zone.

Federale dotatie

De Brusselse burgemeesters vinden dat de federale dotatie aan de gemeentes moet stijgen. "De hervorming van de KUL-norm is nog niet gedaan (een federale dotatie aan de gemeentes voor de politiezones, red.). Toen die norm werd vastgelegd telde Brussel 900.000 inwoners, nu zijn we met 1.2 miljoen," zegt Vincent De Wolf, burgemeester van Etterbeek en voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters (MR).

"We hebben geen duidelijke inlichtingen over het financiële aspect, maar het ziet ernaar uit dat enkele miljoenen door de gemeentes betaald zullen worden. Dat gaat absoluut niet," zegt De Wolf.

Ook Brussels minister van Plaatselijke Overheden Bernard Clerfayt (Défi) wijst op een "echt probleem." "De federale staat is al enkele jaren bezig te bezuinigen door het aantal federale politieagenten te verminderen en de last van de salarissen naar het lokale niveau te verschuiven," zei hij. "In dit geval zijn de burgemeesters met handen en voeten gebonden. Het is een beslissing die hen wordt opgelegd.”

De burgemeesters zullen minister Verlinden een brief sturen om hun ongenoegen kenbaar te maken en haar uit te nodigen zich op de Conferentie van Burgemeesters te verantwoorden.

Protestenreeks

Ter herinnering: politiemensen kwamen al verschillende keren op straat om te protesteren voor een beter loon en een herziening van de vervroegde uittreding. Daarop werd een akkoord over een loonsverhoging afgesproken met minister Verlinden. Vakbonden VSOA en NSPV hebben de overeenkomst van aanvaard, ACOD Politie en ACV Publieke Diensten hebben besloten zich van stemming te onthouden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni