Cieltje Van Achter (N-VA) in poleposition voor Brusselminister

Eva Christiaens
© BRUZZ
26/09/2019
Cieltje Van Achter (N-VA)
© Bart Dewaele | Cieltje Van Achter (N-VA), de grootste kanshebster om Brussels minister te worden in de Vlaamse regering.

Cieltje Van Achter (N-VA) ligt in poleposition om Brusselminister te worden in de Vlaamse regering, al blijven de lippen stijf op elkaar tot alle budgetten zijn afgeklopt. De onderhandelaars willen morgenvroeg landen, nadien begint het verdelen van de ministerposten. Hamvraag voor de Brusselaar: wie wordt Vlaams minister van Brussel? Vijf kanshebbers volgens BRUZZ.

Wat doet de Brusselminister in de Vlaamse regering?

Elke Vlaamse regering moet minstens één Brusselaar tellen. De bedoeling is dat die de band tussen Vlaanderen en Brussel goed bewaakt. De Brusselminister heeft wat men noemt een ‘transversale coördinerende taak’. Hij dringt er bij de gemeenschapsministers (onderwijs, inburgering, welzijn, gezondheid, etectera) op aan om Brussel niet te veronachtzamen. Hij heeft daar met de Brusselnorm, die decretaal verankerd is, ook het instrument voor.

De Brusselminister heeft ook een eigen portefeuille én een Vlaams-Brusselfonds om beleid te voeren in de hoofdstad. Het gaat om in totaal 50 miljoen euro per jaar, waarvan de helft, als dotatie, naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie gaat. De rest van middelen gaan bevoorrrechte partners, vzw’s vaak, die in Brussel actief zijn in de media (Bruzz), als bibliotheek en promotievehikel (Muntpunt), gezondheid (Huis van gezondheid), jeugd (Brik), toerisme (Bruksebinnestebuiten), etcetera.

Tot slot houdt de Brusselminister ook toezicht over de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is hij of zij ook als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Zelfs als telt elke Vlaamse regering een Brusselaar, toch heeft die niet altijd de Brussel-bevoegdheden. In het verleden was Guy Vanhengel (Open VLD) bijvoorbeeld minister van Sport in de Vlaamse regering, minister in de Brusselse regering én collegevoorzitter van de VGC. De Brusselbevoegdheden waren toen in handen van zijn partijgenoot Bart Somers. Vandaag heeft Brussels minister en ontslagnemend Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD) het toezicht over de VGC overgedragen aan Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD).

(SVG)

Het hoofdstuk Brussel is alvast afgeklopt, het budget dat Vlaanderen aan Brussel zal spenderen in grote lijnen ook. Wat erin staat, daar lossen de Vlaamse onderhandelaars nog niets over. Maar de tekst valt, samen met het Vlaamse regeerakkoord, in de loop van vanavond of morgenvroeg te verwachten.

Wie die Vlaamse plannen voor Brussel dan mag gaan uitvoeren, wordt pas begin volgende week bekendgemaakt. De ministerposten zijn het allerlaatste wat aan bod komt tijdens de onderhandelingen, zeggen de onderhandelaars. Al valt er wel een top vijf te maken van de grootste kanshebbers. Want met Brussel als lichtgewicht op de onderhandelingstafel, lijkt het vooral een kwestie van welke partij de portefeuille er nog bij wil nemen.

Els Ampe, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement voor Open VLD
© Open VLD | Els Ampe (Open VLD)

5-2-2

Deze week werk al duidelijk dat Open VLD en CD&V elk slechts twee ministerposten krijgen, tegenover vijf voor de N-VA. De kans is reëel dat de liberalen zich niet in de strijd zullen werpen om Brussel als bevoegdheid te claimen, omdat de voorkeur doorgaans naar de klassieke thema’s werk en begroting gaat. Dat zijn gewestelijke bevoegdheden, terwijl de Brusselminister gecombineerd wordt met gemeenschapsbevoegdheden zoals cultuur, jeugd, welzijn of onderwijs.

De Brusselse verkozene voor Open VLD, Els Ampe, valt in dat geval uit de running. Bij de partij wil men nog niets bevestigen.

Kans op slagen voor Els Ampe: 5 %

Benjamin Dalle, kandidaat op de CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement
© CD&V | Benjamin Dalle (CD&V)

Stoelendans

CD&V heeft dan weer geen enkele Brusselaar in het Vlaams parlement zitten, al hoeft dat de partij niet te verhinderen om hun Brusselminister elders te sprokkelen. Er zijn heel wat getalenteerde Brusselaars in huis, zegt een partijbron.

Als voorzitter van de Brusselse CD&V-afdeling is Benjamin Dalle een optie, die als hoofd van de studiedienst ook aanwezig was bij de regeringsonderhandelingen. Zijn nadeel is dat hij als lijsttrekker voor het Vlaams parlement niet verkozen raakte. Dalle zelf wil nog niets kwijt.

Kans op slagen voor Benjamin Dalle: 10 %

Bianca Debaets (CD&V)
© PhotoNews | Bianca Debaets (CD&V.)

Een andere mogelijkheid is Bianca Debaets, die uit het Brussels parlement zou kunnen overwaaien. Zij hield zich binnen de VGC al bezig met Welzijn, een gemeenschapsbevoegdheid die de CD&V traditioneel in handen heeft en in principe te combineren valt met de post Brussel.

Toch blijft de CD&V hoe dan ook met weinig marge zitten om de Brusselminister te leveren. Een Brusselaar in het team betekent dat er nog maar één plaats rest voor de andere ministerpost. Mocht de partij haar tenoren uit de vorige regering een zitje willen geven, dan mogen Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Koen Van den Heuvel het nog uitvechten.

Kans op slagen voor Bianca Debaets: 10 %

20190612 Vlaams Parlement BRUZZ ACTUA 1666
© Photonews | Wie wiordt de Brusselse minister in de Vlaamse regering?

Rijzende ster

De N-VA behoudt met vier vakministers en de minister-president de meeste ruimte voor de Brusselse ministerpost. Zeker als het gaat over cultuur, jeugd en media – drie thema’s die de N-VA in hun startnota naar voren duwde – valt niet uit te sluiten dat de partij één van hun Brusselaars die combinatie geeft. Zo heeft de N-VA meteen toezicht op de Vlaams dotatie aan de VGC. Een andere optie is de Brusselse bevoegdheid samen te voegen met Gelijke Kansen, en zo de ‘kleinere’ posten te combineren.

Cieltje Van Achter (N-VA)
© Bart Dewaele | Cieltje Van Achter (N-VA.)

De Brusselse N-VA’er die het vaakst op de voorgrond staat, is alvast Cieltje Van Achter. Zij is mogelijk bekender in Vlaanderen dan in Brussel zelf, omdat ze al naam maakte als nationaal ondervoorzitster van de partij. In die functie was ze ook achter de schermen betrokken bij de regeringsonderhandelingen. Als rijzende ster binnen de partij kan Van Achter bovendien het vertrek van Geert Bourgeois (haar schoonvader, red.) opvangen, die traditioneel een tegengewicht bood aan de Antwerpse garde van De Wever.

Enig nadeel: Van Achter zou moeten overwaaien uit het Brussels parlement, waar ze vandaag enkel vergezeld wordt door twee onervaren snaken: Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten. Het vertrek van Van Achter betekent dat de N-VA zich zal moeten beraden over een geschikte vervanger als fractieleider in Brussel.

Kans op slagen voor Cieltje Van Achter: 60 %

Karl Vanlouwe (N-VA)
© Barbara Oorts | Karl Vanlouwe (N-VA.)

Zonodig heeft de N-VA nog een andere optie uit Brussel, namelijk Karl Vanlouwe, die wel in het Vlaams parlement zetelt. Vanlouwe is een ervaren partijsoldaat uit Ganshoren, die in de vorige legislatuur al in de parlementaire commissie Brussel zat. Hij was ook plaatsvervanger in de commissie Cultuur. Ook bij Vanlouwe komt er geen commentaar.

Kans op slagen voor Karl Vanlouwe: 15 %

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, vlaamse regeringsvorming

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie