Brussel Kiest 2018 Gemeentehuis Etterbeek

| Het gemeentehuis van Etterbeek

Etterbeek voert 'burgerinitiatief' in, als middel om lokale democratie te versterken

TD
© BRUZZ
07/05/2019

De Etterbeekse gemeenteraad heeft als eerste Brusselse gemeente het recht op burgerinitiatief toegevoegd aan het gemeentereglement. Het moet de burger meer betrekken bij de dagelijkse politiek in de gemeente.

Burgers kunnen al vragen stellen aan de gemeenteraad of punten agenderen. In Etterbeek wordt de macht van de burger nu vergroot, door het burgerinitiatief in te voeren. Zodra een initiatief om bijvoorbeeld een straat verkeersvrij te maken 750 handtekeningen verzamelt van Etterbeekse burgers van 16 of ouder, moet de gemeenteraad er haar mening over geven.

Het initiatief moet van gemeentelijk belang zijn en mag niet in strijd zijn met de fundamentele vrijheden en rechten, en mag noch racistisch, seksistisch noch xenofoob zijn.

'Veel dwingender'

"Het verschil met een gewone interpellatie is dat dit burgerinitatief veel dwingender is," zegt schepen van Sociale Cohesie en Participatieve Democratie Karim Sheikh Hassan (Ecolo). "Het is een manier om de burger direct te betrekken bij de dagelijkse politiek van de gemeente."

Geeft de gemeenteraad haar zegen aan zo'n burgerinitiatief, dan moet de lokale overheid het plan uitvoeren. Stemt de raad tegen het initiatief, dan is ze verplicht een volksraadpleging te organiseren over de zaak. Op die manier wil het gemeentebestuur garanties geven aan burgers die zo'n initiatief indienen dat hun voorstel ernstig wordt genomen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Etterbeek , Politiek , burgerparticipatie , lokale politiek , karim sheikh hassan , burgerinitiatief

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni