Parlementaire rush om Covid Safe Ticket goed te keuren

© Belgaimage
| Het Brussels parlement moet nog wetteksten goedkeuren

Op 1 oktober wil het Brussels Gewest het Covid Safe Ticket verplichten in horeca, ziekenhuizen, rusthuizen en sportclubs. Het Brussels parlement zet zich schrap om die datum te halen.

Om het Covid Safe Ticket (CST) in te voeren op 1 oktober zijn nog een reeks wettelijke stappen nodig. Minister Alain Maron (Ecolo) gaf dinsdag meer uitleg in het parlement. Zo is er een samenwerkingsakkoord nodig tussen de deelstaten. Dat is op 9 september door de regering goedgekeurd. Het advies van de Raad van State hierover wordt deze week verwacht. Er is ook een advies nodig van de Privacycommissie.

De Brusselse regering heeft ook een ontwerpordonnantie klaar die de invoering van het CST mogelijk moet maken in Brussel. De regering heeft die op 16 september goedgekeurd. Maar de ordonnantie moet ook nog groen licht krijgen van de Raad van State. Dat advies is in spoed aangevraagd en wordt pas volgende week verwacht.

Er is ook al een uitvoeringsbesluit in de maak.

Het samenwerkingsakkoord en de ontwerpordonnantie moeten vervolgens nog door het Brussels parlement worden goedgekeurd. Eerst in de bevoegde commissie, en vervolgens plenair. Het parlement heeft vandaag een voorlopige timing vastgelegd. Die is evenwel afhankelijk van de timing van de adviezen van de Raad van State.

Race tegen de tijd

Het parlement hoopt die adviezen op maandag 27 september te kunnen krijgen, zodat de commissie de dag zelf nog de teksten kan goedkeuren. Donderdag 30 september kan dan een plenaire zitting worden samengeroepen om de teksten goed te keuren, zodat het CST op 1 oktober in voege kan gaan.

Zoals eerder aangekondigd wordt het CST verplicht voor een bezoek aan de horeca (niet voor afhaal), ziekenhuizen, rusthuizen en sportclubs. Er zijn ook sancties verbonden aan de niet-naleving van deze dwingende maatregel. Er zou wel een overgangsperiode gelden. Voor essentiƫle sectoren als werk, openbaar vervoer, vorming of onderwijs geldt de verplichting niet.

De ordonnantie is slechts drie maand van kracht en de CST-verplichting is afhankelijk epidemiologische waarden zoals ziekenhuisopnames, besmettingsgraad en de vaccinatiegraad. Verbetert de situatie, dan kan de CST-verplichting in Brussel vervallen. Zoniet moet na drie maand een nieuw wettelijk initiatief worden genomen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?