Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen

| Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen, geflankeerd door Ministers Bernard Clerfayt (uiterst links); Elke Van den Brandt en Sven Gatz (uiterst rechts.)

Proactieve praktijktests op huurmarkt op komst

TRO
© BRUZZ
07/11/2020

De werkgroep rondom de wetgeving over praktijktests naar discriminatie op de Brusselse huurmarkt heeft haar rapport ingediend bij staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS). Op basis van de aanbevelingen van de werkgroep wordt gewerkt aan aanpassingen aan de huisvestingscode. Dat verneemt BRUZZ van het kabinet-Ben Hamou.

Momenteel zijn praktijktests om discriminatie op de huurmarkt in Brussel te controleren mogelijk, maar enkel naar aanleiding van een klacht. Een proactieve test door een inspecteur is momenteel niet toegestaan volgens de wetgeving, ook omdat er geen sprake mag zijn van uitlokking. Hierdoor wordt er nauwelijks gebruikgemaakt van de mogelijkheid, terwijl onderzoek wel aantoont dat zulke spontane tests de discriminatie op de huurmarkt kunnen verminderen. In juni had er nog geen enkele praktijktest plaatsgevonden.

Bij een praktijktest controleert een inspecteur een immokantoor of een huisbaas die een pand wil verhuren. De inspecteur verstuurt een vraag van twee fictieve kandidaturen die nagenoeg overeenstemmen, alleen de naam of een andere parameter zoals leeftijd of geslacht is anders. Als het immokantoor de kandidaat met Belgische naam wel uitnodigt voor een bezoek, maar die met pakweg een Turkse naam niet, is er sprake van discriminatie. Dan kan er een boete volgen en een proces-verbaal.

'Mogelijkheid tot proactieve tests'

Naar aanleiding van dat manco in de wetgeving werd een werkgroep opgestart die zich onder meer moest buigen over de invoering van proactieve tests. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van Huisvesting Brussel, Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, equal.brussels en VUB-professor Pieter-Paul Verhaeghe. De werkgroep presenteerde een paar weken geleden haar rapport aan het kabinet-Ben Hamou. Dat is nu bezig met het ontwerp van een ordonnantie om de Brusselse huisvestingscode aan te passen.

Die ordonnantie zou binnen enkele maanden aan het parlement kunnen worden voorgelegd. De aanpassingen moeten onder meer "de mogelijkheid bieden om proactieve tests uit te voeren". Op zijn minst wil het kabinet-Ben Hamou dat de voorwaarden (er moet een klacht zijn, er moet een aanwijzing voor discriminatie zijn en er mag geen uitlokking zijn) voor een praktijktest worden geherdefinieerd.

Daarnaast moet er onder meer versterking (qua personeel en middelen) komen voor de Dienst Gewestelijke Huisvestingsinspectie en wordt er onderzocht of er gebruik gemaakt kan worden van externe controleurs. Ook wordt er gewag gemaakt een betere publieksvoorlichting.

Noodhuisvestingsplan

Overigens zijn er in het noodhuisvestingsplan dat de staatssecretaris binnen enkele weken in de Brusselse regering op tafel hoopt te leggen, ook enkele concrete maatregelen voorzien. Het gaat onder meer om het aanwerven van extra agenten om klachten te onderzoeken en het aanscherpen van de wetgeving door het opnemen van nieuwe discriminatiecriteria.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Samenleving, praktijktesten, Nawal Ben Hamou, huisvestingscode

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni