20201028 ZOOM BRUSSELSE REGERING

| Minister-president Rudi Vervoort met links van hem Alain Maron, en rechts Elke Van den Brandt en Sven Gatz.

SmartMove, taxiplan en begroting: Brusselse regering wacht drukke herfst

© Belga
07/09/2021

De Brusselse regering heeft vorige donderdag haar eerste ministerraad na het zomerreces afgewerkt. De politieke rentree staat in het teken van een aantal dossiers waarover de komende weken duidelijkheid wordt verwacht: de begroting, het taxiplan en SmartMove (de slimme kilometerheffing).

Minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) heeft de intentie om de begroting op koers te houden om een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te bereiken - op de investeringskosten van de metro en een aantal infrastructuurwerken na, een aanzienlijke som die de Brusselse regering uit de begroting houdt. In tegenstelling tot de voorbije jaren is er dit jaar nog geen begrotingscontrole geweest wegens de aanhoudende onzekerheid over de duur van de coronacrisis en de daaraan verbonden steunmaatregelen.

Wat SmartMove betreft is het wachten op het advies van de Raad van State. Minister-president Rudi Vervoort heeft intussen zijn twijfel uitgesproken of de slimme kilometerheffing er nog deze legislatuur komt. Vlaanderen en Wallonië lopen niet warm voor de maatregel en Vervoort erkende in een aantal recente interviews dat een kilometerheffing zonder akkoord met de andere gewesten erg moeilijk is. Een dergelijk akkoord zou ook alsmaar moeilijker worden als de verkiezingen naderen.

Vervoort kondigde vorige week ook aan dat hij binnen een aantal weken naar de ministerraad zal stappen met zijn lang beloofde taxiplan. Het dossier zit momenteel in het interkabinettenoverleg. Na een beslissing van de regering start het overleg met de taxisector en met de sector van het vervoer met chauffeurs, met onder meer Uber.

Scholen en bomen

20210630 1760 Begroting Sven Gatz

| Minister Sven Gatz (Open VLD) moet de begroting in evenwicht houden, de slimme kilometerheffing regelen en belooft nog extra plaatsen in het onderwijs.

Sven Gatz wil nog als minister van Meertaligheid en VGC-collegelid bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs werk maken van een traject om de Nederlandstalige scholen in het Brussels Gewest te tonen hoe ze onder de huidige onderwijsregelgeving al meertaliger kunnen worden.

Ook blijft hij inzetten op investeringen in schoolinfrastructuur om zo goed mogelijk gelijke tred te houden met de toenemende vraag naar meer plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt wil dan weer blijven investeren in het openbaar vervoer en de infrastructuuraanpassingen voor de zone 30 verder uitrollen. Het gaat onder meer om bijkomende flitspalen, radars en Berlijnse kussens. Normaal worden in het najaar ook de eerste wijkcirculatieplannen in het kader van mobiliteitsplan Good Move voorgesteld.

In het kader van de klimaataanpassing wil de Groen-minister onder meer 2.000 bomen planten en een aantal pleinen zoals Flagey en Schuman voor een deel ontharden. De ambitie ligt op 15 procent.

Bouwen en wonen

Staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) kijkt uit naar de hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening naar 'Good Living', een ambitieus kader om alle Brusselse gebouwen, straten en pleinen toekomstbestendig te maken. Deze maand wordt het rapport van de expertencommissie voorgesteld, waarna de aanbevelingen in krijtlijnen voor het nieuwe stedenbouwkundig kader worden gegoten en aan de regering voorgesteld.

Smet gaat daarnaast een inventaris opmaken van het na-oorlogs erfgoed, zoals de modernistische en brutalistische gebouwen in de hoofdstad. Ook het rapport van de werkgroep over dekolonisatie van de openbare ruimte wordt voorgesteld.

Voorts wordt de opdracht voor een nieuwe hoofdkazerne voor de brandweer gelanceerd en volgt de uitrol van het plan van aanpak van de agressie tegen hulpverleners. Op internationaal vlak zet Pascal Smet in op het implementeren van het goedgekeurde Europese Relancefonds en het Brexit Adjustment Fund om de Brusselse economie een boost te geven na de coronacrisis en de brexit.

Inzake huisvesting ligt de hervorming van de huurtoelage op tafel en wil staatssecretaris Nawal Ben Hamou tegen oktober over een kadaster van leegstaande woningen beschikken. Tegen het einde van het jaar wil ze ook een LGBTQIA+-inclusieplan klaar hebben.

Diesel- en benzineban

Ook minister van Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo) heeft verschillende dossiers voor de komende maanden. In het kader van 'Renolution' lanceert hij nog deze maand Renolab, een projectoproep voor innoverende, duurzame en circulaire oplossingen in de Brusselse bouwsector. Daarnaast wil hij een hervorming van de renovatie- en energiepremies aan de regering voorleggen.

In de komende maanden moet ook het verbod op wagens met verbrandingsmotoren tegen 2035 definitief goedgekeurd worden. Ook moet verder onderhandeld worden over de begeleidingsmaatregelen, zoals de versnelde uitbouw van het netwerk van laadpalen.

Maron plant ook een herziening van het Lucht-Klimaat-Energieplan 2030 in het licht van de verhoogde Europese ambitites om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de hernieuwing van de directie van Net Brussel, en de bouw van twee nieuwe Recyparken.

Parlement

Ook het Brussels Parlement zal niet stilzitten. Tegen eind november sluiten de assisen over de strijd tegen racisme af. Het parlement zal de covid-aanbevelingen en het relanceplan evalueren, de Brusselse bemiddelaar aanduiden en het debat voeren over religieuze tekens in het openbaar ambt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni