Somers over verplichte inburgering: ‘Ook Brussel moet akkoord uitvoeren’

© PhotoNews
| Het stadhuis van Brussel met Vlaamse vlag.

Als het van Vlaanderen afhangt, moet de verplichte inburgering in Brussel op 1 januari van kracht gaan. Dat was ook de bedoeling van het samenwerkingsakkoord tussen de GGC, de Vlaamse gemeenschap en de Cocof, maar die deadline is volgens Brussels minister Maron onhaalbaar. "Wij zijn van plan het samenwerkingsakkoord uit te te voeren zoals gepland", stelt Vlaams minister Somers. "En we verwachten van alle betrokken partijen hetzelfde."

In 2017 keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed rond de verplichte inburgering in het Brussels Gewest. Maar de gemeenschappen zijn hiervoor bevoegd en dus was er nog een samenwerkingsakkoord nodig tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof. Dat akkoord was er in april dit jaar, waarmee de verplichte inburgering vanaf 1 januari 2020 van start zou gaan.

Tot Brussels minister Alain Maron (Ecolo) vorige maand aankondigde dat die datum niet haalbaar zal zijn. “Hoe zult u de effectieve invoering van de inburgeringsverplichting in Brussel verder opvolgen?", vroeg Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) daarom aan Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) in de commissie voor onder meer Inburgering.

“Er is een akkoord tussen Vlaanderen en de Cocof dat elk van beide gemeenschappen 4.000 inburgeringstrajecten per jaar inricht. Vlaanderen heeft dat engagement overgenomen in zijn regeerakkoord”, herhaalde Somers. “Wij zijn van plan het samenwerkingsakkoord uit te te voeren zoals gepland en we verwachten van alle betrokken partijen hetzelfde.”

Overleg over inburgering

“Ik ga ervan uit dat die verplichte inburgeringstrajecten er komen", antwoordde Somers even later nog aan Tavernier, die vreest dat het samenwerkingsakkoord dode letter zal blijven. Over de boodschap van Maron dat 1 januari 2020 technisch en organisatorisch onhaalbaar is - de gemeentelijke administraties zouden er niet klaar voor zijn - heeft Somers niets gezegd. "Minister Maron heeft al openlijk gezegd dat hij tegen verplichte inburgering is”, aldus Tavernier, die vreest dat er meer achter de vertraging zit.

Ministers Maron en Somers waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De Vlaamse minister van Inburgering gaat binnenkort wel overleg plegen met zijn Brusselse collega. “Ik ontving onlangs een uitnodiging van Brussels minister Maron om samen te zitten over inburgering in in Brussel”, aldus Somers in de commissie. “Op dit overleg zal duidelijk worden wat de concrete plannen zijn van de Brusselse regering met de inburgeringstrajecten.”

'Gatz gaat in tegen Vlaamse regering'

Tijdens dat overleg zal het wellicht niet alleen gaan over wanneer de verplichte inburgering van kracht gaat, maar ook wie die trajecten in de toekomst zal inrichten. Zo pleitte Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), in BRUZZ nog voor één Brussels inburgeringstraject, in plaats van twee verschillende trajecten volgens gemeenschap.

"Uw partijgenoot droomt luidop van een 'vergewestelijking' van het inburgeringsbeleid in Brussel. Hij wil dus een andere richting uitgaan dan die van de Vlaamse regering", stelde Tavernier, die ook nog het Brusselse meerderheidsakkoord aanhaalde, dat het niet over een inburgerings- maar een onthaaltraject heeft.

Een eenvormig Brussels inburgeringstraject kan alleszins niet zomaar, suste Somers. “Artikel 1 van het samenwerkingsakkoord bepaalt dat dit enkel kan na overleg met en notificatie aan de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?