Bijna 20.000 nieuwe Brusselse inwoners en dalende inkomens

JP
© BRUZZ - Belga
20/12/2023

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft het sociaal-economisch overzicht voor het Brussels Gewest 2023 vrijgegeven. Het rapport wijst op een toename van de schoolgaande bevolking in Brussel, een ingezette daling en verwachte stijging van het inkomen van de Brusselaar en een grote impact van de Oekraïne-crisis op de Brusselse demografie. Een overzicht van de belangrijkste tendensen.

De bevolking groeide dankzij Oekraïners

De Brusselse bevolking is sterk gestegen als gevolg van de Oekraïne-crisis en de impact ervan op het internationaal migratiesaldo. "De bevolking in Brussel is aanzienlijk toegenomen tussen 1 januari 2022 en 2023: het gaat om 18.500 inwoners", stelt het BISA. Ruim zestig procent van deze nieuwe Brusselaars is vrouw, de meerderheid tussen 20 en 39 jaar oud. Ruim tweeduizend Oekraïense kinderen schreven zich in bij een Brusselse school.

Brusselse economie herstelt langzaam van crisissen

In 2022 ondervonden de Belgische en Brusselse economie hinder van onder andere de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en inflatie. Het komende jaar leeft de Europese economie naar verwachting weer op. In Brussel zal dat nog niet direct voelbaar zijn. Pas tussen 2025 en 2028 wordt een groei van het Bruto Regionaal Product verwacht, gemiddeld 1,1 procent per jaar. In 2022 daalde ook het inkomen van de Brusselaar. In 2023 wordt een stijging verwacht als gevolg van de loonindexeringen en een toename van het aantal actieve Brusselaars op de arbeidsmarkt.

Vanaf 2025 komen er meer jobs

Vanaf 2025 verwacht BISA een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid van 0,5 procent. Hoewel deze cijfers lager zijn dan die voor Vlaanderen en Wallonië, wordt voorspeld dat Brussel een inhaalslag maakt: het verschil in groei vergeleken met de andere twee gewesten zal kleiner zijn dan in het verleden.

Het grootste deel van deze jobcreatie zal enerzijds plaatsvinden binnen ondersteunende diensten als vastgoedbeheer, ICT, boekhouding en juridische dienstverlening. Anderzijds in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Er vertrekken meer ondernemingen dan erbij komen

"Brussel moet zijn functie als economisch- en kenniscentrum beter valoriseren," zei Jan Van Doren, de afscheidnemend directeur van werkgeversnetwerk Voka Metropolitan dinsdag al. Het aantal bedrijven in Brussel stagneert, doordat er meer bedrijven Brussel verlaten dan zich er vestigen. "De afgelopen jaren is het aantal startende ondernemingen gedaald, met name in de groot- en detailhandel, de bouw en de horeca", duidt het Brusselse instituut.

Daarnaast stopten er ook heel wat ondernemingen, mogelijk doordat de steun van de coronamaatregelen werd stopgezet, die gedeeltelijk de faillissementen in het Brussels Gewest in de hand hebben gewerkt. Om een voorbeeld te geven: in het eerste kwartaal van dit jaar werden 352 ondernemingen in het Brussels Gewest failliet verklaard. Dat betekent een stijging van 30 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

Ook in de andere twee gewesten van het land is het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2023 gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2022 (21 procent voor het Vlaams Gewest en 23 procent voor het Waals Gewest). Het verschil in percentages verklaart BISA historisch: er zijn vaak meer faillissementen in de stad, waar meer risiso's worden genomen.

De verjonging van de bevolking stagneert

Brussel is een jonge stad, dat betekent dat een groot percentage van de inwoners naar school gaat. Dat leidde in het verleden regelmatig tot lange rijen voor de schoolpoort, van ouders die zich van een plekje wilden verzekeren voor hun kind. Na vijftien jaar stagneert de groei van schoolgaande kinderen.

Toch brengt BISA enige nuance aan: vooral het aantal leerlingen in het kleuter- en basisonderwijs daalt, het aantal leerlingen in het secundair onderwijs is voorlopig nog steeds stijgende.

Bekijk het volledige rapport via de website van het BISA.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni