Brusselse lokale ambtenaren dreigen met staking

© ACOD Brussel
| Actie van het ACOD in Molenbeek (eind december 2019).

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB Brussel en VSOA klaagt nogmaals aan dat de barema's van de Brusselse lokale ambtenaren tot de laagste van het land behoren. Vanuit de Brusselse regering waren er beloften om de barema's op te krikken, maar nu die uitblijven dreigen de vakbonden met een staking.

Het personeel van de Brusselse lokale besturen en ziekenhuizen voerde in het najaar geregeld actie om een loonsverhoging te eisen. Daar wachtten de ambtenaren naar eigen zeggen al tien jaar op. Gemeentewerkers zouden tot 45 procent minder verdienen dan hun collega’s binnen het gewestelijke niveau. Het loon van Brusselaars ligt dan weer 15 procent lager dan dat van Vlamingen en Walen.

De Brusselse regering had oor naar de verzuchtingen, maar kon in tijden van budgettaire krapte niet meteen geld vrijmaken. Minister Bernard Clerfayt (Défi) schraapte voor 2020 in het kader van begrotingsaanpassingen alsnog 15 miljoen euro bij elkaar voor de openbare besturen (19 gemeenten en OCMW's) en nog eens 8 miljoen euro voor de Iris-ziekenhuizen om de lonen “te harmoniseren”.

"Bij het begin van deze legislatuur, had de Brusselse regering zich er nadrukkelijk toe verbonden om zich met de vakbonden te buigen over een plan om de barema's op te krikken", klinkt het woensdag. Ongetwijfeld zorgde de coronapandemie voor vertraging. "Maar sindsdien zijn er geen verdere stappen ondernomen, behalve een vergadering van het Comité C op vrijdag 11 september."

Voor de start van dit nieuw syndicaal jaar hebben de bonden acties gepland, waaronder twee dagen staking indien blijkt dat de Brusselse regering haar engagementen niet naleeft. "Na de vergadering op 11 september zal het gemeenschappelijk vakbondsfront beslissen om het actieplan al dan niet gedeeltelijk of volledig uit te voeren."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?