Regering voorziet 15 miljoen om lonen gemeentepersoneel onderling te harmoniseren

© ACOD Brussel
| Werkonderbreking gemeentepersoneel/OCMW Brussel-Stad (archiefbeeld).

De Brusselse regering heeft een eerste schijf van 15 miljoen euro uitgetrokken om de loonbarema’s die de 19 gemeenten en hun OCMW hanteren gelijk te trekken. Dat bedrag wordt in 2020 gebruikt om de verschillen tussen gemeenten onderling weg te werken. “Dit is een druppel op een hete plaat”, reageert ACOD-vakbondsman Maxime Nys bij BRUZZ. De lonen voor gewestambtenaren blijven immers een stuk hoger.

Het personeel van de Brusselse lokale besturen en ziekenhuizen voerde in het najaar geregeld actie om een loonsverhoging te eisen. Daar wachtten de ambtenaren naar eigen zeggen al tien jaar op. Gemeentewerkers zouden tot 45 procent minder verdienen dan hun collega’s binnen het gewestelijke niveau. Het loon van Brusselaars ligt dan weer 15 procent lager dan dat van Vlamingen en Walen.

De Brusselse regering had oor naar de verzuchtingen, maar kon in tijden van budgettaire krapte niet meteen geld vrijmaken. Minister Bernard Clerfayt (Défi) schraapt nu voor 2020 in het kader van begrotingsaanpassingen alsnog 15 miljoen euro bij elkaar om de lonen binnen de openbare besturen “te harmoniseren”.

Elke gemeente hanteert nu een eigen loonbeleid (wel of geen maaltijdcheques bijvoorbeeld) en daar wil de regering alvast een einde aan maken, zo kondigen de kranten La Libre Belgique, Le Soir en L'Echo aan.

Gigantische verschillen

Middelen om de lonen fundamenteel op te trekken zijn daarentegen nog niet gevonden. Het agentschap Brussel Plaatselijke Besturen (BPL) berekende dat 338 miljoen euro nodig is om de lonen van de 23.000 personeelsleden van de 19 gemeenten en hun OCMW’s op het niveau van de gewestelijke ambtenaar te krijgen. Om op gelijke voet met Vlaanderen en Wallonië te komen, moet er jaarlijks respectievelijk 65,4 miljoen en 90,8 miljoen euro extra uitgetrokken worden.

Vakbonden en regering zijn het erover eens dat zulke enorme putten niet ineens te dichten zijn. Daarom plant minister Clerfayt om de barema’s en andere salarisparameters van het Brussels gemeentepersoneel in vijf jaar tijd progressief te herzien, te beginnen met een loonsverhoging voor de laagste lonen (barema E) in 2020.

Laagste lonen

Begin januari is daarover opnieuw sociaal overleg gepland binnen het comité C. Bij de bonden zien ze de vrijgemaakte 15 miljoen euro om te harmoniseren tussen de gemeenten als een goed begin. “Maar eigenlijk is het een druppel op een hete plaat”, reageert ACOD-vakbondsman Maxime Nys bij BRUZZ. “Het is een goede eerste stap, maar onze eisen liggen veel hoger en dus blijven we op onze honger zitten.”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist om alle lonen gelijk te trekken met die van de gewestelijke collega's “Dat zou om en bij de 170 miljoen euro kosten”, aldus Nys. “Maar we beseffen dat dat niet onmiddellijk mogelijk is. Onze prioriteit ligt daarom in eerste instantie bij een verhoging van de laagste lonen.”

Het verschil tussen de 338 miljoen euro van BPL en de 170 miljoen euro waarover Nys het heeft, ligt in anciënniteit. Bij de lokale besturen bouw je extra loon op tot 27 jaar anciënniteit, bij het Gewest verhoogt je loon tot 45 jaar anciënniteit.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?