Clerfayt zoekt consensus over onverdoofd slachten

© Belgaimage
Updated: 03-02-2021 - 15:09

Het Vlaams decreet dat onverdoofd slachten verbiedt, is niet in strijd met de Europese wetgeving. Dat werd in december bevestigd in een arrest van het Europees Hof van Justitie. Minister Bernard Clerfayt (Défi) grijpt dat aan om in Brussel tot een consensus te komen tussen religieuze gemeenschappen en dierenrechtenorganisaties.

Midden december oordeelde het Europees Hof van Justitie dat het verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht. Sinds 2017 hebben het Vlaams en het Waals Gewest teksten aangenomen die de omkeerbare verdoving verplichten bij religieuze slachtingen.

Het arrest staat ritueel slachten zonder verdoving wel toe, maar slechts bij uitzondering om de vrijheid van godsdienst te verzekeren. Tegelijkertijd zijn lidstaten vrij om dieren uitgebreider te beschermen. Het is dan aan de wetgever om dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienst concreet te verzoenen. Minister van Dierenwelzijn Clerfayt kondigt aan dat ook te zullen doen.

"Ik heb de vertegenwoordigers van de eredienst uitgenodigd om in maart te debatteren over het onverdoofd slachten. Eind februari heb ik ook een ontmoeting met een vereniging voor dierenbescherming om alle partijen in dit dossier te horen", kondigt Clerfayt aan. "We moeten dit debat sereen voeren. Als we een evenwicht tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid willen bereiken, mogen we deze verenigingen niet tegen elkaar uitspelen."

Brussel versus Vlaanderen

Cieltje Van Achter, N-VA fractievoorzitter in het Brussels Parlement, betreurt dat Brussel geen helder standpunt inneemt over dit dossier. Brussel is nog het enige gewest in België waar nog onverdoofd geslacht wordt. Dat terwijl er volgens haar betere alternatieven zijn.

“Door bedwelming te gebruiken tijdens het slachten kunnen we de juiste balans vinden tussen het belang tussen dierenwelzijn enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds. Deze zorgvuldig uitgewerkte Vlaamse regeling kunnen we ook in Brussel implementeren,” suggereert Van Achter.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?