1839 Migratiecrisis asielzoekers home Sebrechtslaan

| Personeel en bewoners van Home Sebrechts weten sinds de mislukte evacuatie niet goed waar ze aan toe zijn.

Fedasil doorbreekt impasse: vergunning aangevraagd voor opvangcentrum in Molenbeek

Jasmijn Post
© BRUZZ
18/08/2023

Het Molenbeekse schepencollege heeft zich hevig tegen de komst van het opvangcentrum in voormalig Home Sebrechts verzet en kreeg gelijk van de rechter: het pand was niet geschikt als opvangcentrum. Nu vraagt Fedasil een vergunning aan om van Home Sebrechts een opvangcentrum te maken. Als het agentschap de toelating krijgt voor de bestemmingswijziging, vervalt het lopende uitzettingsbevel van de gemeente.

De politieke strijd om Home Sebrechts was hevig en werd tot in de rechtbank gevoerd. Burgemeester Catherine Moureaux (PS) vond het pand niet geschikt en vreesde ook voor de administratieve werklast in de gemeente. De rechter gaf haar gelijk op het eerste punt: het voormalige rusthuis werd gebruikt door zo'n drie- à vierhonderd mensen, maar was daar niet voor geschikt.

Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, ging eerder in beroep tegen die beslissing, maar dat haalde niets uit. In principe had Home Sebrechts al ontruimd moeten zijn, maar ook de evacuatie is mislukt.

Het merendeel van de bewoners bleef sinds die mislukte ontruiming, maar bewoners en personeel leven sindsdien al maanden in onzekerheid.

Bestemmingswijziging

Fedasil had eerder al een doorlopende erfpacht ondertekend waardoor Fedasil bijna 12,5 miljoen euro moest betalen voor het gebruik van het pand. Om uit de patstelling te geraken, heeft Fedasil nu een vergunning aangevraagd om de bestemming van het voormalige rusthuis te veranderen.

In de vergunningsaanvraag vraagt Fedasil om een bestemmingswijziging van een rusthuis naar een opvangcentrum. Over de officiële capaciteit in de nieuwe vergunningsaanvraag wil het kabinet van Nicole de Moor (CD&V) voorlopig geen uitspraken doen, daarover wenst het kabinet een akkoord te vinden met de gemeente Molenbeek.

Ter informatie: in de tijd van het rusthuis had het pand een officiële capaciteit van 196 personen, maar dat werd sinds de komst van Fedasil opgetrokken naar tussen de 300 en 400 mensen.

Overlegcommissie

Noch de waarnemende burgemeester, noch de kabinetschef van burgemeester Catherine Moureaux (PS) zijn bereikbaar voor commentaar.

Molenbeeks schepen van Stedenbouw, Amet Gjanaj (PS) zegt aan de Franstalige krant dat de mening van de gemeente onveranderd blijft, maar dat deze in dit stadium niet als doorslaggevend wordt beschouwd. Het is namelijk de gewestadministratie urban.brussels die beslist of de vergunning wordt verleend.

Op 19 september brengt de overlegcommissie – waar ook de gemeente deel van uitmaakt – een advies uit.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni