Vijftig bewoners opvangcentrum verschuilen zich in kamer om aan ontruiming te ontsnappen

JB, SD
© BRUZZ
17/05/2023
Updated: 17/05/2023 19.13u

De gemeente Molenbeek is vandaag van start gegaan met de geleidelijke ontruiming van een opvangcentrum met 440 asielzoekers in de François Sebrechtslaan in Sint-Jans-Molenbeek, maar Fedasil weigert voorlopig elke vorm van medewerking. Het gevolg: 50 bewoners die vandaag uit het centrum gezet zouden worden, zaten een tijdlang opgesloten in hun kamer. In de namiddag kwam daar stilaan verandering in, al is er voorlopig nog niemand effectief uit het opvangcentrum gezet. Volgens de groene oppositie is het onverantwoord het centrum te sluiten voordat er een alternatief is.

De vete tussen de gemeente Molenbeek en Fedasil over het opvangcentrum dat 438 bewoners telt, is al ruim een jaar aan de gang.

Het Fedasilcentrum fungeerde eerst als noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen, maar werd daarna omgevormd tot centrum voor de opvang van asielzoekers, tot ongenoegen van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS).

Zij zou nooit haar fiat hebben gegeven voor het opvangcentrum en stapte daarop naar de rechter. Een vonnis gaf Moureaux in augustus gelijk, waardoor Fedasil om stedenbouwkundige redenen het gebouw moet verlaten. Het agentschap voor de opvang van asielzoekers ging in beroep, maar ving bot. Er is wel een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om het gebouw wettelijk te reguleren als opvangcentrum.

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt. De bewoners worden gegijzeld voor een situatie waar ze niets mee te maken hebben."

Mieke Candaele, communicatiedirecteur Fedasil

Vijftigtal bewoners

Vandaag zou de ontruiming op gang moeten komen, nadat medewerkers van de gemeente Molenbeek vrijdag daartoe ter plekke de nodige voorbereidende acties ondernomen hadden.

De bedoeling is om vandaag de zesde en zevende verdieping te ontruimen, waar enkel burelen staan, net als de vijfde verdieping, die een 50-tal bewoners telt. "Maar die mensen gaan nergens naartoe", reageert Mieke Candaele, communicatiedirecteur bij Fedasil, ter plekke aan BRUZZ.

De politie heeft de kamers op die vijfde verdieping verzegeld, maar de bewoners hebben hun kamerdeuren op slot gedraaid. "Ze zijn de facto opgesloten", aldus Candaele. "We zullen verhinderen dat ze op straat gezet worden."

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt", zegt Candaele. "Deze mensen worden gegijzeld voor een situatie waar ze niets mee te maken hebben. Er zijn momenteel geen andere opvangplaatsen beschikbaar, dus we kunnen dan ook geen verhuis organiseren", klinkt het.

Fedasil verwijst naar de circa 3000 mensen die momenteel op de wachtlijst voor een opvangplek staan.

BRUZZ-journalist Johan Baeten geeft een stand van zaken rond 12u40.

'Chaotisch'

Rond de klok van twaalf zouden politiemensen de bewoners op de vijfde verdieping aangemaand hebben hun spullen te pakken en zich richting de eetzaal te begeven, maar alle bewoners bevinden zich wel nog in het centrum.

"Een deel van de bewoners van de vijfde verdieping zit momenteel radeloos in de eetzaal, want zij zijn uit hun kamer moeten vertrekken en kunnen daar niet meer naar terugkeren", verduidelijkt een woordvoerder van Fedasil. Het zou om 27 mensen gaan.

"Een ander deel zit nog steeds opgesloten in hun kamers, terwijl een ander deel nog moet ontdekken dat hun kamer verzegeld is."

In het centrum heeft een deel van de bewoners immers een job en leven gezinnen met kinderen die naar school gaan.

Momenteel zou Fedasil zich beraden over hoe de situatie voor de getroffen bewoners verder aangepakt moet worden. "Het is voorlopig nog vrij onduidelijk, maar niemand van de bewoners zal vannacht zonder slaapplek zitten."

"De realiteit is dat we vandaag nog altijd geen plaatsen op overschot hebben en dat we geen goed werkende centra kunnen sluiten"

Nicole de Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Buiten tegen 13 juni

Molenbeeks burgemeester Moureaux noemt de "extreem zware druk" op haar gemeente als het op asiel en migratie aankomt een van de voornaamste redenen voor de geplande ontruiming.

"Er is nog een ander centrum op ons grondgebied, naast tijdelijke opvanginitiatieven van de gemeente. Het gaat in totaal over honderden mensen. Wij kunnen dit niet meer managen, het is aan de federale overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen."

De burgemeester verwijst verder naar de uitspraken van de rechtbank. "Ondanks een dubbele veroordeling blijft de federale staat bij haar standpunt en past ze de rechterlijke beslissingen niet toe. De Molenbeekse burgers kunnen dit niet begrijpen, laat staan aanvaarden," aldus Moureaux.

Volgens Moureaux werd Fedasil vorige week op de hoogte werd gebracht van de ontruiming en is de bovenste helft van het gebouw deze ochtend onder toezicht van een deurwaarder afgesloten. Volgens de gemeente zal het gebouw tegen 13 juni ontruimd zijn. Dat zou in vier fases moeten gebeuren.

Omwille van de haalbaarheid is geopteerd voor zo'n gefaseerde ontruiming. "Bovendien biedt deze methode Fedasil de mogelijkheid om de herhuisvesting van de mensen in haar opvangnetwerk te organiseren," beweert ze.

Onbegrip

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) betreurt in een reactie de situatie en ontkent dat er zomaar plaatsen beschikbaar zijn voor mensen die uit het opvangcentrum in de François Sebrechtslaan gezet zouden worden.

"De realiteit is dat we vandaag nog altijd geen plaatsen op overschot hebben en dat we geen goed werkende centra kunnen sluiten," aldus de Moor. "Ik open geen centrum in Grimbergen om er nadien één te sluiten in Molenbeek. Dit is bovendien een centrum dat goed werkt, ik begrijp dan ook niet dat men dit wil sluiten."

De staatssecretaris geeft aan open te blijven staan voor oplossingen. "Ik blijf open staan voor dialoog met het lokaal bestuur om samen een oplossing te vinden voor het voortbestaan van dit centrum," aldus de Moor nog.

'Ecolo-Groen roept op om beslissing te herzien'

Ecolo-Groen roept burgemeester Moureaux op deze beslissing te herzien en de uitzetting van de bewoners van het opvangcentrum onmiddellijk stop te zetten. "Door deze ontruimingsactie zouden vierhonderd kwetsbare vluchtelingen gedwongen kunnen worden om hun toevlucht te zoeken op straat, in plaatselijke parken of in metrostations," zegt Klaas Decorte, voorzitter van Groen-Ecolo Molenbeek. "Het gemeentebestuur onderwerpt deze mensen aan nog meer ontberingen," Volgens de groenen is het onverantwoord het centrum te sluiten voordat er een alternatief is.

Home Sebrechts (eetzaal)

| In deze eetzaal zouden de 50 bewoners die vandaag zouden moeten vertrekken uit het opvangcentrum tijdelijk onderdak krijgen zolang er onduidelijkheid is over hun situatie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni