| Bourgetlaan 20 stond te huur als kantoorgebouw.

Gewest koopt gebouw voor transitmigranten, Sammy Mahdi boos

JP
© BRUZZ
30/12/2021

De Brusselse Regering koopt een gebouwencomplex in Haren, met de bedoeling er langdurig een opvang- en doorverwijscentrum voor transmigranten in Brussel te vestigen. De kost voor de twee bij elkaar gelegen gebouwen nabij de NAVO bedraagt twee miljoen euro.

Het Gewest koopt het gebouw aan de Bourgetlaan 20 - vlakbij het hoofdkwartier van het Belgische leger - op voorstel van minister-president Rudi Vervoort (PS). Dat het Brussels Gewest dat doet is opmerkelijk, want Asiel en Migratie zijn federale bevoegdheden, al ligt de kwestie van migranten op doorreis gevoeliger. Wie geen asiel wil of kan aanvragen in België, valt niet onder de bevoegdheid van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), stelt zijn woordvoerster.

Tegelijkertijd klinkt de vraag om een opvang- en doorverwijscentrum voor deze doelgroep al jaren vanuit het Brusselse middenveld en de politiek. Citydev.brussels kreeg daaorm de opdracht te zoeken naar een duurzame opvangoplossing in de plaats van het centrum 'La Porte d’Ulysse'.

Daarbij werden meerdere opties overwogen. Eén daarvan was een gebouwencomplex aan de Bourgetlaan 20 in Haren dat zich bevindt in de activiteitenpool Da Vinci van citydev.brussels, dichtbij de NAVO. Het gebouw bestaat uit drie delen, waarvan twee 2 miljoen euro door een privé-eigenaar aan het Gewest werden verkocht.

"Het is niet meer dan gerechtvaardigd om mensen in een precaire situatie op te vangen, zeker tijdens een pandemie die blijft aanhouden," zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). Het centrum krijgt een een capaciteit van 400 bedden en zal ook ondersteunende diensten aanbieden, door met name het Brusselse OCMW.

"Dat terwijl dit een federale bevoegdheid is. Maar om humanitaire redenen en omwille van de menselijke waardigheid verlengen we de bijkomende noodopvang. Deze maatregel zorgt ook voor minder overlast in de Noordwijk, doordat de mensen zelf geen beschutting meer moeten improviseren of op straat moeten slapen."

Deze maatregel zorgt ook voor minder overlast in de Noordwijk, doordat mensen geen beschutting meer moeten improviseren of op straat moeten slapen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Springt federaal bij?

Het is niet de eerste keer dat Brussel financieel bijspringt om migranten te ondersteunen. In februari 2020 vroeg de Brusselse Regering citydev.brussels al om het burgerplatform Bxl Refugees en de migranten in een geschikt gebouw kon onderbrengen. Daardoor kon in de winter van vorig jaar een gebouw aan de Leuvensesteenweg ingericht en tijdelijk in gebruik genomen worden.

De Brusselse Regering heeft de federale overheid eerder al gevraagd om alle kosten die zij sinds 2019 gemaakt heeft om migranten onderdak te bieden voor haar rekening te nemen. Daarop heeft de federale regering nog niet gereageerd. Wel zouden er gesprekken gaande zijn met de federale regering over een opvang- en oriëntatiecentrum.

Het klopt dat daarover gesprekken gaande zijn, klinkt het op het kabinet van federaal staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). HIj sprak eerder al over het belang van 'intensieve begeleiding' en 'oriëntatie' van mensen zonder wettig verblijf een ­beleidsnota. Maar dat gaat om projecten zoals ze al bestaan in Antwerpen en Gent. "Deze gaan zeker niet uit van onvoorwaardelijke opvang," zegt woordvoerster Sieghild Lacoeure.

Het centrum in Brussel noemt hij 'ondoordacht'. "Calais verplaatsen naar onze hoofdstad, begrijpen wie begrijpen kan", tweet hij.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni