Vakbond VSOA heeft teleurstellend overleg met minister Verlinden

© Belga
27/01/2023
Updated: 27/01/2023 15.46u

Een delegatie van vakbond VSOA is vrijdag naar aanleiding van hun actie in Brussel ontvangen door Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Ze hadden er een constructief overleg over de pensioenregeling en de bezetting bij de hulpdiensten in de hoofdstad. De fysieke actie van de hulpverleners liep omstreeks 12.30 uur op haar einde. Later op de dag vond er een “teleurstellend” overleg plaats met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Het overleg tussen vakbond VSOA en minister Annelies Verlinden is op weinig uitgedraaid. Dat geeft de liberale vakbond aan na afloop. Het contrast is groot, nadat eerder wel een positief en constructief overleg was gehouden met de Brusselse regering.

De liberale vakbond wilde haar drie grootste bekommernissen bespreken met minister Verlinden. Het gaat om de toenemende agressie naar de hulpverleners toe, het personeelstekort in combinatie met het stijgend aantal interventies en het uitblijven van een eindeloopbaanvoorziening. "Die punten zijn door de minister met één handbeweging van tafel geveegd", geeft VSOA-vakbondsman Peter Vandenberk aan.

Het punt veiligheid kwam wel nog aan bod. Minister Verlinden lanceerde woensdag na overleg met de vakbonden ACOD en ACV het idee om hulpverleners ook bodycams te geven. “Al dragen ze een bodycam, niets belet hen om het slachtoffer te worden van agressies. We hebben ook gevraagd om een lik-op-stukbeleid. Maar dan horen we plots dat al deze projecten al in de pipeline zitten, zonder overleg met ons te houden", betreurt Vandenberk.

De liberale vakbond zal haar achterban nu informeren over de intenties van de federale regering. In de komende weken en maanden worden er in de grootsteden en bij de lokale besturen nog meer acties verwacht om de problematiek aan te kaarten.

Vakbondsactie

De dag begon met ambulancier en brandweermannen die het kruispunt van Kunst-Wet innamen door symbolisch hun werkkledij neer te leggen op de blokkades van de politie. Omstreeks 9.35 uur begonnen de ongeveer 250 manifestanten zich te verspreiden. Het verkeer vanuit de Wetstraat werd volledig tegengehouden en de auto's moesten rechtsomkeer maken.

Terwijl de regering al miljoenen en miljarden investeringen heeft beloofd in Defensie en in de politiediensten, voelen de hulpverleningsdiensten zich totaal in de steek gelaten. "Wij zijn de pineuten", klinkt het. Ze laten zich zien en horen met Bengaals vuur en heel wat luide voetzoekers. Uit voorzorg werden de metrostations Park en Kunst-Wet op politiebevel gesloten.

Nadien stelden ze zich op aan de tunnelmonden, waardoor het verkeer daar ook werd afgesneden. Rond 10.15 uur trokken ze na een korte wandeling naar het kabinet van Vervoort.

Brandweermannen proberen kabinet-Vervoort binnen te dringen tijdens vakbondsactie hulpverleners
Kort voor de middag probeerden enkele brandweermannen het kabinet van minister-president Rudi Vervoort binnen te dringen, alvorens ze werden tegengehouden. Later mocht een delegatie binnen voor een constructief overleg.

Overleg met Vervoort

Uit het overleg blijkt dat de Brusselse regering bereid is de bemanning van de dagelijkse wachtdiensten te verhogen. Het verlof voorafgaand aan pensioen blijft ook toegepast. "Die garanties hebben we niet in de andere regio's", stelt Peter Vandenberk van VSOA.

De vakbond kreeg nog mee dat er in Brussel een sensibilisatiecampagne zal gehouden worden om elke vorm van agressie tegen te gaan op personeel dat hulpverlening uitvoert. "We hebben ook aangedrongen op een lik-op-stukbeleid met reële juridische stappen. We hebben gevraagd om de parketten daar verder bij te betrekken, zodat er een gevolg komt na verbale en fysieke agressie tegen hulpverleners", verklaart Vandenberk.

De liberale vakbond vraagt de Brusselse regering om haar rol te spelen en de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), te interpelleren over de problemen in de hoofdstad. In de nieuwjaarsnacht werden er nog ambulanciers bestookt met vuurwerk tijdens een reanimatie.

"We kunnen zeggen dat dit een constructief gesprek was. Ze bleken heel receptief en dat is iets wat we van minister Verlinden al jaren niet meer kennen. De federale regering is de grote afwezige", besluit Vandenberk.

Positief en lonend

Minister-president Vervoort laat in een gezamenlijke reactie met zijn staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), bevoegd voor de brandweer en de urgentiediensten, weten dat de vergadering "positief en lonend" was. Ze hebben geluisterd naar de aanbevelingen van de vakbond en kwamen zelf met enkele voorstellen, klinkt het. Vervoort en Smet verzekeren onder meer dat de aanwervingen bij de brandweer verdergaan en hierop niet bezuinigd zal worden.

Daarnaast wordt de renovatie van de brandweerkazernes verdergezet, en de Brusselse regering bevestigde nogmaals dat het verlof voorafgaand aan het pensioen niet ter discussie staat.

"De andere aanbevelingen in verband met de pensioenen vallen onder de verantwoordelijkheid van de federale regering, maar de Brusselse regering zal deze punten bij de federale overheid alvast onder de aandacht brengen", klinkt het bij Vervoort en Smet.

Toename van geweld

De demonstranten vragen met hun actie aandacht voor de toename van het geweld op het terrein, zoals tijdens oudejaarsnacht, en het gebrek aan personeel om het stijgend aantal interventies op te vangen.

Vakbond VSOA kaart drie grote punten aan met haar actie aan de Wetstraat. De agressies tegen de hulpverleners tijdens interventies moeten stoppen en zwaarder bestraft worden, er is een algemeen gebrek aan financiering en er moeten betere pensioenvoorwaarden komen.

"We zijn volledig in het donker gelaten en bestaan zelfs niet in de ogen van de regering. Dat is jammer", verklaart Eric Labourdette, vakbondsafgevaardigde VSOA.

"We zijn erkend als zwaar beroep, maar dat leidt tot niets. Binnen enkele jaren zullen we op 67-jarige leeftijd met pensioen moeten. Dat is ondenkbaar voor iemand die 14 kilo op zijn rug draagt, etages moet oplopen en dan pas mensen kan redden. Ons eigen leven, maar ook dat van de bevolking, is in gevaar", vervolgt hij.

De federale regering heeft een structurele financiële injectie van 42 miljoen euro voorzien voor de periode 2020-2024 en een indexering van 18 miljoen in 2023 voor de hulpverleningszones en de DBDMH, maar die bedragen zijn niet voldoende, aldus Labourdette.

De vakbond hekelt ook het uitblijven van een eindeloopbaanvoorziening en de voorwaarden om met pensioen te kunnen. Begin dit jaar kondigde de liberale vakbond aan een stakingsaanzegging van onbepaalde duur te hebben ingediend voor alle hulpverleningszones.

Enkel liberale vakbond doet mee

De christelijke vakbond ACV en de socialistische bond ACOD nemen niet deel aan de actie. Een delegatie werd eerder deze week al ontvangen op het kabinet van minister Verlinden om het te hebben over de agressie tegen brandweerlui. Ilse Heylen van ACV erkent dat er ook nog andere hekele punten op tafel liggen, waar minder eensgezindheid over is.

Samen met ACOD zal ACV een campagne lanceren om de mensen op het terrein goed te informeren over die punten, zoals een eindeloopbaanregeling en het personeelstekort. Later, mogelijk op 7 maart, volgt dan een actie van de twee vakbonden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, VSOA, vakbondsactie, hulpdiensten

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie