Jaarlijks 30.000 dieren zonder verdoving geslacht in Brussel

© Ivan Put

Jaarlijks worden er in Brussel meer dan 30.000 runderen, schapen en geiten onverdoofd geslacht. Dat blijkt uit het antwoord van Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) op een vraag van parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA). Van Achter roept nogmaals op om in Brussel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren.

Sinds 2019 is Abattoir in Anderlecht de laatste plaats in het land waar er nog onverdoofd geslacht wordt. Uit de cijfers die Van Achter opvroeg blijkt dat een groot deel van de slachtingen in de Abattoir zonder verdoving gebeurt. Zo werd in 2020 de helft van de in totaal 16.000 runderen onverdoofd geslacht. Bij kalveren is dat 9 op de 10 kalveren en bij schapen en geiten 7 op de 10. Bijna 5.000 kalveren en 18.000 geiten en schapen werden dus onverdoofd geslacht.

Cieltje Van Achter pleit opnieuw voor een verbod op onverdoofd slachten en verwijst naar het voorstel van ordonnantie dat N-VA in 2017 indiende. “We weten al langer dan vandaag dat er een verbod op onverdoofd slachten moet komen. Toch is hier, net zoals over zowat alle andere twistpunten, niets over opgenomen in het regeerakkoord."

De discussie rond onverdoofd slachten al dan niet verbieden, woedt al langer in de Brusselse politiek. Tot nu toe is er nog geen consensus. In Vlaanderen en Wallonië is onverdoofd slachten al verboden. Het verbod hield dit jaar ook stand bij het Grondwettelijk Hof, dat klachten behandelde van joodse en islamitische verenigingen die vonden dat het verbod in strijd was met de vrijheid van religie.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?