Vossenplein
© Carl Guderian

Kleine volksopstand in de Marollen

Christophe Degreef
© Brussel Deze Week
03/12/2014

Het schepencollege van Brussel heeft het nieuwe circulatieplan voor de Vijfhoek goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Daarmee is de procedure in gang gezet om de centrale lanen vanaf 2015 verkeersvrij te maken. Het volk mort echter, vooral op het Vossenplein, waar een nieuwe ondergrondse parking dreigt te komen.

Er was veel volk komen opdagen voor de gemeenteraadszitting van vorige week maandag, vooral bewoners en activisten van op en rond het Vossenplein. Dat plein in de Marollen met traditionele rommelmarkt dreigt door de plannen van het schepencollege gedurende jaren een werf te worden. Het gemeentebestuur schrijft immers een openbare aanbesteding uit voor een ondergrondse parking onder het Vossenplein. De bewoners vrezen bovendien dat het nieuwe circulatieplan van de stad veel verkeersoverlast voor hun buurt zal teweegbrengen. De Blaesstraat wordt namelijk een doorgangsstraat voor uitgaand verkeer.

Dit ongenoegen werd breed gecapteerd door de oppositie, voornamelijk door Ecolo-Groen en het CDH. Volgens Marie Nagy (Ecolo) maakt vooral de geplande ‘miniring’ – een verkeerslus die het autoverkeer rond de verkeersvrije zone zal leiden via onder meer de Van Arteveldestraat en Keizerinlaan – de bevolking ongerust. “Er moet geen compromis komen voor het verkeersvrij maken van de centrale lanen en het Beursplein. Alle steden die verkeersvrije zones maken, kiezen voor meer openbaar vervoer en niet voor het verleggen van het verkeer.” Nagy’s collega Bart Dhondt verweet het schepencollege ‘wereldvreemdheid’. “De bezettingsgraad van de bestaande openbare parkings bedraagt 50 procent. Dagelijks krijgt het centrum van Brussel te maken met 300.000 auto’s, een cijfer uit jullie eigen mobiliteitsplan. Jullie durven niet te zeggen hoeveel extra verkeer de ondergrondse parkings met zich mee zullen brengen.”

De oppositie laakte verder het gebrek aan overleg, daardoor aangemoedigd door de in groten getale aanwezige activisten. Meermaals werd er gewezen op de sluwe beslissingstruc die de meerderheid zou hanteren door eerst het nieuwe verkeersplan te stemmen, en pas dan naar de bewoners te trekken.

Schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open VLD) en burgemeester Yvan Mayeur (PS) waren onvermurwbaar. Ampe herhaalde dat een bedrijf dat met een plan voor een ondergrondse parking antwoordt op de openbare aanbesteding van de stad niet noodzakelijk zijn zin krijgt. “Als het niet naar onze goesting is, dan gebeurt het ook niet,” zo klonk het samengevat. Voorts ontkende Ampe dat nieuwe garages meer verkeer zullen betekenen. “Een groot deel van de bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnt om het verkeer vlotter te laten doorstromen. De bestaande parkings zullen dan ook volstromen.”

Yvan Mayeur antwoordde soms sussend, en soms in zijn kenmerkende scherpe stijl. “Iedereen die hier zit, meerderheid en oppositie, is het er over eens dat het centrum verkeersvrij moet worden. Dat gebeurt ook. Laten we op dat elan verdergaan. De Marollen zullen blijven wat ze zijn, en het nieuwe plan zal ook de bewoners, die al vaak geklaagd hebben over verkeersdruk, alleen maar ten goede komen. Laat ons debatteren als er parkeerbedrijven met concrete plannen komen, en dan zullen we wel zien of dit goed of slecht is.”

Consultancy
Meermaals moest Mayeur de toeschouwers tot de orde roepen. Die hadden het niet zo begrepen op de in hun ogen rigoureuze planning van de gemeenteraad – stil zijn, geen recht van spreken. De boel raakte dan ook geagiteerd, tot en met schermutselingen toe. De deur van de raadszaal moest manu militari worden gesloten door het zaalpersoneel. Het is een terugkerend fenomeen, niet alleen in Brussel-Stad: de bevolking voelt zich niet meer vertegenwoordigd door de politiek en door het representatieve democratische systeem.

Tot slot: iemand zou zich toch eens vragen kunnen stellen over het advies dat het schepencollege voor zijn verkeersplannen heeft ingeroepen bij een dochteronderneming van het Franse semi-staatsbedrijf GDF Suez. Zeker, de wereld werkt tegenwoordig met consultancy, maar waarom moet de Franse staat daar wel bij varen?

Vossenplein

De Stad Brussel plant een ondergrondse parking onder het Vossenplein. De parking is een van de vier nieuwe parkings in de Vijfhoek, die voor bijkomende parkeerplaatsen moet zorgen in het centrum. Buurtbewoners, handelaars en marktbezoekers zijn er niet gerust in. U leest er alles over in ons dossier.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Samenleving, Vossenplein

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie