| Jef Van Damme.

Molenbeek hekelt doorverwijzingen van nieuwkomers: 'Dilbeek exporteert zijn miserie'

Matisse Van der Haegen
27/05/2023

Al sinds 2021 krijgt Molenbeek meldingen van verschillende scholen dat anderstalige nieuwkomers uit Dilbeek naar hen worden doorgestuurd, zegt schepen Jef Van Damme (Vooruit). “Dit moet stoppen, er is een limiet aan onze draagkracht."

In het meest recente geval gaat het om een Oekraïens kind dat door de diensten van het OCMW van Dilbeek werd doorverwezen naar de gemeentelijke basisschool Paloke op de Ninoofsesteenweg in Molenbeek. Volgens schepen Jef Van Damme gaat het echter allesbehalve om een alleenstaand geval.

“De eerste melding over doorverwezen anderstalige nieuwkomers dateert al uit 2021", vertelt hij. "Ik heb sindsdien al verschillende keren gemeld aan de bevoegde autoriteiten daar dat dit niet aanvaardbaar is en moet stoppen. Hier werd echter geen gehoor aan gegeven en het loopt intussen zo de spuigaten uit dat ik besloot dit naar de pers te brengen.”

Om hoeveel gevallen het precies gaat is moeilijk te zeggen en exacte cijfers heeft Dilbeek niet meteen voorhanden. Molenbeek zegt echter verschillende keren per jaar meldingen te krijgen van doorverwezen anderstalige kindjes uit Dilbeek, maar mogelijk blijft een deel van de doorverwijzingen daarbij nog onder de radar.

Voor Van Damme is de maat echter meer dan vol. “Wij zijn al de armste gemeente van België en doen enorm veel inspanningen voor anderstalige nieuwkomers, maar er zijn limieten aan onze draagkracht. Als wij ons ook nog eens moeten ontfermen over inwoners van Dilbeek is het hek echt van de dam."

Capaciteit

Volgens schepen van Onderwijs in Dilbeek Luc Deleu (LVBurger Open-VLD) zijn de doorverwijzingen het gevolg van een capaciteitstekort in zijn gemeente in het kleuter- en lageronderwijs van zo'n 90 plaatsen. "Als daar in de loop van het jaar dan nog mensen bijkomen, kijken wij eerst in onze eigen scholen of we de capaciteit nog kunnen verhogen. Als dat niet lukt gaat het OCMW op zoek naar andere scholen en dat kan inderdaad in Molenbeek zijn, maar even goed in andere buurtgemeenten. Bovendien vragen wij uiteraard eerst aan scholen of zij wel plaats hebben. Het is dus niet zo dat wij kinderen gewoon dumpen."

"Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is geprivilegieerd. In feite mag Van Damme niet klagen."

Luc Deleu, schepen van Onderwijs in Dilbeek

Volgens Van Damme is het capaciteitstekort dat Dilbeek aangeeft echter niet meer dan een drogreden. “In Brussel zijn de tekorten veel hoger. Bovendien heeft iedereen een capaciteitstekort, maar het is wel opvallend dat het altijd Pjotr is die wordt doorgestuurd en niet Jan of Piet. Dit komt neer op een rijke randgemeente, bestuurd door de N-VA, die haar miserie exporteert naar Brussel.”

Dat het inderdaad vooral anderstalige nieuwkomers zijn die worden doorgestuurd, verklaart Deleu door het feit dat de OKAN-plaatsen (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) in Dilbeek allemaal volzet zijn. "Moesten wij meer subsidies krijgen voor bijkomende OKAN-klassen dan vangen wij die kinderen met veel plezier op. Van Damme weet echter dat het Nederlandstalige onderwijs in Brussel veel beter wordt gesubsidieerd dan wat wij hier gemeentelijk aanbieden. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is eigenlijk geprivilegieerd. In feite mag Van Damme niet klagen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni