Nestseizoen zorgt voor uitstel heraanleg Havenlaan

© brusselnieuws.be
07/04/2011
De heraanleg van de Havenlaan kan pas beginnen na 15 augustus en niet in april zoals aanvankelijk aangekondigd. Voor de kasseien verdwijnen, moeten de bomen vervangen worden en dat mag pas na het nestseizoen van de vogels. Dat verklaarde minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V).

Enkele stadsverenigingen en een buurtcomité protesteerden onlangs nog tegen het vervangen van de 300 platanen langs de Havenlaan. "Maar die vervanging is nodig om twee redenen," stelde minister Grouwels in de commissie Infrastructuur van het Brussels parlement. "Ten eerste brengen de wortels schade toe aan de verkeersinfrastructuur, zoals de trottoirs en de riolen. Ten tweede is uit eerder onderzoek door een gespecialiseerd bureau gebleken dat heel wat bomen in slechte gezondheid verkeren."

'Groene logica'
Volgens Grouwels is het beter om alle bomen tegelijk te vervangen. "In het kader van de groene logica worden alle bomen in de Havenlaan vervangen. Wanneer blijkt dat meer dan 60 procent van de bomen vervangen moet worden, wordt het renovatieproces aangevat. Het is immers onaanvaardbaar dat slechts 40 procent van de bomen overblijft, of dat een allegaartje van niet bij elkaar passende bomen ontstaat."

Grouwels heeft naar eigen zeggen wel begrip voor het protest van enkele buurtbewoners. "Ik begrijp dat de vervanging van de bomen sentimenteel soms moeilijk ligt. Maar onlangs vond een gelijkaardige boomvervanging plaats langs de Tervurenlaan. Hoewel de buurtbewoners daar aanvankelijk ook eerder sceptisch stonden tegenover de plannen, is iedereen nu zeer tevreden over het resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook het geval zal zijn in de Havenlaan."

De platanen worden vervangen door drie verschillende boomsoorten: boomhazelaars, Noorse esdoorns en essen. "Deze boomsoorten gedijen allen goed in een stedelijke omgeving," klinkt het.

'Beton is goedkoper in onderhoud'
Daarnaast houdt Grouwels vast aan het voornemen om de oude kasseien te vervangen door gewapend beton. Ook daartegen rees er heel wat protest. "Maar kasseien zijn weinig comfortabel en die in de Havenlaan zijn erg beschadigd door het verkeer," zegt Grouwels. "Daarnaast heeft beton heel wat voordelen: Het vertoont geen spoorvorming, en is beter bestand tegen het verkeer van de Havenlaan. Op termijn is het daarom veel goedkoper in onderhoud. Ook beperkt beton de geluidsoverlast en de trillingen voor de buurtbewoners."

Dat betekent niet dat de 1,5 miljoen kasseien van de Havenlaan worden weggeooid. "De huidige kasseien worden hergebruikt voor de aanleg van parkeerplaatsen langs de Havenlaan. Voorts wordt een deel van de kasseien ter beschikking gesteld van de Stad Brussel, die ze elders kan hergebruiken."

Volgens heel wat verenigingen zal de heraanleg de Havenlaan omtoveren in een autosnelweg in de stad, maar niets is minder waar, volgens Grouwels. "De Havenlaan wordt echt op maat gemaakt van voetgangers en fietsers. In geen geval wil ik van de straat een stadsautosnelweg maken. In de toekomst krijgt het gemotoriseerd verkeer daarom minder ruimte ten voordele van actieve weggebruikers. Zo komt er in beide richtingen een aparte busbaan, worden de voetpaden verbreed en worden langs beide zijden van de weg afgescheiden fietspaden voorzien."

De heraanleg zal twee jaar duren en kost om en bij de 8 miljoen euro. De werkzaamheden kunnen wel pas half augustus aanvangen en niet begin april zoals eerder aangekondigd. "Voor we beginnen met de eigenlijke heraanleg moeten eerst de bomen vervangen worden en dat mag niet tijdens het nestseizoen van de vogels," preciseert de woordvoerder van Grouwels aan brusselnieuws.be. Het nestseizoen loopt van 15 april tot 15 augustus.

Heraanleg van de Havenlaan

De Havenlaan aan Thurn & Taxis is aan renovatie toe. De eerste plannen dateren al van 2008, maar door protest zijn die nooit gestart. Vooral de vervanging van de kasseien zorgt voor veel protest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Samenleving , Heraanleg van de Havenlaan

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni