De overlegcommissie van de Stad Brussel heeft woensdag een gunstig advies gegeven voor de heraanleg van de Havenlaan. De kasseien verdwijnen, wel moet de weg breed genoeg gehouden worden om er twee keer twee rijstroken in te richten.

Het advies van de overlegcommissie werd woensdag bekend gemaakt. Het gaat om een meerderheidsadvies van de Gewestelijke instellingen Citydev en Brussels Stedelijke Ontwikkeling, die een alliantie sloten. De Stad Brussel en Molenbeek konden het niet eens worden met elkaar, waardoor hun advies, dat niet zo gek veel verschilt van wat nu voorligt, het niet gehaald heeft.

Het advies is gunstig voor de heraanleg van de Havenlaan, maar er zijn enkele voorwaarden. Zo moeten de rijstroken nog steeds groot genoeg zijn voor zwaar vrachtverkeer, moet de weg breed genoeg blijven om er twee keer twee rijstroken in te richten, en moeten er parkeerplaatsen komen tussen de bomen. Indien nodig, moet het fietspad aan de kant van Thurn & Taxis geschrapt worden.

Voorbij het Redersplein, waar het kanaal breder wordt, moeten die twee keer twee rijstroken nog uitgebreid worden met een extra rijstrook om links - naar het nieuwe bedrijventerrein - af te slaan. Over de kasseien wordt niets gezegd, waardoor het plan van het Gewest om ze weg te halen, door kan gaan.

Met deze voorwaarden lijkt het overlegcomité de huidige functie van de Havenlaan als aanvoerweg voor zwaar en veel verkeer te willen behouden, dit met oog op het goed functioneren van de bedrijven die er zullen komen.

Het advies is niet bindend. Uiteindelijk beslist het Gewest over de heraanleg van de Havenlaan.

Heraanleg van de Havenlaan

De Havenlaan aan Thurn & Taxis is aan renovatie toe. De eerste plannen dateren al van 2008, maar door protest zijn die nooit gestart. Vooral de vervanging van de kasseien zorgt voor veel protest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Heraanleg van de Havenlaan

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni