Noodopvang gevonden voor negen niet-begeleide minderjarigen vreemdelingen

20191127 Klein Kasteeltje BRUZZ ACTUA 1686 20191127 Klein Kasteeltje BRUZZ ACTUA 1686
© Photonews
| Het Klein Kasteeltje (archiefbeeld).
© Photonews
| Het Klein Kasteeltje (archiefbeeld).
Updated: 08-12-2021 - 17:07

Een dertigtal niet-begeleide minderjarigen wacht woensdagochtend voor de deuren van het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum van Fedasil voor verzoekers om internationale bescherming. Voor negen van hen is aanvankelijk geen plaats, maar Fedasil en Artsen zonder Grenzen vinden een noodoplossing.

"Voor de eerste keer sinds de migratiecrisis van 2015 zullen een vijftiental niet-begeleide minderjarigen niet onthaald kunnen worden," meldt Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos woensdag aan Belga. Hij bezoekt regelmatig de site om mensen te ondersteunen die in de kou staan te wachten. Later op de dag gaat het nog om negen jongeren die niet onthaald zijn, meldt Fedasil aan BRUZZ.

Fedasil heeft woensdagochtend een dertigtal niet-begeleide minderjarigen in de wachtrij geïdentificeerd. "Het is een onaanvaardbare situatie, vooral omdat we al enkele dagen wisten dat het verder zou verslechteren," stelt De Vos. "Als verdediger van de rechten van het kind is het ondraaglijk om dit te zien," voegt hij eraan toe.

'Onaanvaardbaar'

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is dat "onaanvaardbaar," klinkt het in een reactie. “Ik heb uitdrukkelijk gevraagd aan Fedasil alle minderjarigen die zich melden op te vangen. Dat minderjarigen niet opgevangen worden aanvaard ik niet. Ik zal er op toezien dat dit gerespecteerd wordt.” De staatssecretaris benadrukt dat het afgelopen jaar nog eens 500 plaatsen voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen werden gecreëerd.

Volgens Mahdi wordt Fedasil de laatste maanden geconfronteerd met een zeer grote stijging van het aantal niet-begeleide minderjarigen dat zich bij hen aanmeldt. In 2019 bedroegen niet-begeleide minderjarigen 9 procent van het opvangnetwerk, in 2020 was dat 15 procent en in 2021 is dat opgelopen tot 33 procent. Voor 2021 zijn er tot nu 3.018 niet-begeleide minderjarigen aangemeld.

"Het is geen keuze om hen geen opvang te bieden," reageert een woordvoerster van Fedasil. "Maar als er geen plaats is, is er geen plaats. In november hebben we een recordaanvraag asielaanvragen gehad. 418 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dienden een verzoek om bescherming in."

Leeftijdstest

De staatssecretaris wil dat de leeftijdstest sneller gaan. Zo'n test wordt uitgevoerd bij twijfel over de echte leeftijd door de Dienst Voogdij (FOD Justitie). Zo blijkt 35 procent van de verklaarde minderjarigen uiteindelijk meerderjarig te zijn. Tot wanneer de resultaten er zijn, worden ze echter als minderjarige opgevangen.

De leeftijdstest duurt nu meer dan een maand. “Die leeftijdstesten moeten véél sneller gebeuren, dat vragen mijn diensten al maanden. Dat is ook in het belang van de echte minderjarigen. Ik dring dan ook nog eens aan bij de minister van Justitie dat hij dringend investeert in de Dienst Voogdij om de leeftijdstesten te versnellen. Als er meer instroom is dan volgen er automatisch ook meer tests,” aldus Mahdi nog.

Ook de bewering dat het de leeftijdstest is die het proces lang ophoudt, wordt ontkracht door Fedasil-woordvoerster Lies Gilis. De opvang van minderjarigen verloopt in drie fases. In de eerste fase verblijven de jongeren in een oriëntatiecentrum, daarna stromen ze door naar de best aangepaste opvang.

"Het klopt dat jongeren pas doorstromen wanneer ze het resultaat van de test hebben. Maar de opvang in de tweede en derde fase zit ook vol. Het is echt een kwestie van capaciteitstekort, het gaat om minderjarigen die specifieke begeleiding nodig hebben. Een bed aanbieden alleen is niet genoeg."

Oplossing gevonden

Voor de negen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's) dat 's ochtends geen opvangmogelijkheid had via Fedasil, is woensdag later op de dag een oplossing. Het gaat om noodopvang, zo maakt Julien Buha Colette van Artsen zonder Grenzen (AZG) bekend aan Belga.

De twee actoren werkten samen om binnen 48 uur een deel van de 100 plaatsen die de stad Brussel voor overtollige asielzoekers heeft geopend, aan NBMV's toe te wijzen. "De autoriteiten moeten zo snel mogelijk aan structurele oplossingen werken, want de oplossingen die in de noodsituatie worden voorgesteld, zijn niet bedoeld voor lange termijn," benadrukt Buha Colette.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?