uplace-copyright-jasper-eyers02

Raad van State verwerpt protest van omwonenden Uplace

MD
© BRUZZ
13/09/2016

De Raad van State heeft het verzoek van bewoners van Machelen tot schorsing van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) niet aanvaard. Dat GRUP moet het ruimtelijk en wettelijk kader worden voor de bouw van winkelcomplex Uplace. De bewoners krijgen voorlopig dus geen gelijk. Niet op grond van inhoudelijke redenen, maar omdat hun vraag tot schorsing volgens de Raad van State “niet spoedeisend” is.

Het GRUP is het stedenbouwkundig uitvoeringsplan van de Vlaamse regering. Een deel van dat uitvoeringsplan is het zogeheten Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VGSB). Binnen die stedenbouwkundige plannen in de rand van Brussel situeert zich ook het Uplace-project, het controversiële winkelcentrum in Machelen.

Om de plannen rond het winkelcentrum in Machelen een halt toe te roepen, diende een handelsvennootschap en een buurtbewoner uit Machelen een verzoek tot schorsing van dat GRUP in bij de Raad van State. “De verzoekende partij bestaat uit mensen die op 170 meter van het toekomstige winkelcentrum wonen”, vertelt hun advocaat Youri Musschebroeck aan BRUZZ.

Verschillende beroepen
Hun verzoek tot schorsing werd niet ingewilligd door de Raad van State, maar dat gebeurde niet op basis van inhoudelijke argumenten, aldus Musschebroeck. “De Raad van State heeft geoordeeld dat het GRUP nog geen concreet gevaar inhoudt voor de leefomstandigheden van de omwonenden. Pas wanneer de vergunningen zijn uitgereikt, zal zo’n protest ten gronde behandeld worden.” Of zoals het arrest van de Raad van State het verwoordt: de vraag tot schorsing was “niet spoedeisend”.

Toch betekent dit niet dat het project nu zomaar groen licht krijgt. Begin juli 2016 werd de stedenbouwkundige vergunning van het project vernietigd, maar Uplace diende meteen opnieuw een aanvraag tot bouwvergunning in en maakt zich sterk dat de eerste steen begin 2017 gelegd worden. Het Leuvense stadsbestuur liet echter al weten ook deze bouwvergunning zeker aan te zullen vechten. Ook tegen de milieuvergunning van het project lopen nog verschillende beroepen.

Uplace

Winkel- en belevingscentrum Uplace werd in 2009 voor het eerst goedgekeurd door de toenmalige Vlaamse regering, maar verzandde daarna in een jarenlange procedureslag.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Uplace

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni