| Amer Ouchan, in België sinds zijn twintiger jaren, bezet nu tien maanden de Begijnhofkerk.

Sympathisanten overnachten met sans-papiers in Begijnhofkerk

JP
© BRUZZ
30/11/2021

Op 30 januari betrokken actievoerders zonder papieren de Begijnhofkerk in hartje Brussel, de VUB en de ULB. Exact tien maanden later zijn er nog een dertigtal mensen die op dagelijkse basis in de kerk overnachten. Tijdens deze ‘verjaardag’ willen activisten de beweging nieuw leven inblazen.

Het onafhankelijke webplatform Tout Va Bien Media vertoont dinsdagavond in de Begijnhofkerk een reportage van 25 minuten, met daarin een reconstructie van de hongerstaking en het akkoord dat met staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) gesloten zou zijn, gevolgd door enkele speeches, een gedeelde maaltijd om 20.30 uur en de mogelijkheid om in de kerk te overnachten.

"De politieke bezettingen zijn heel erg gemediatiseerd gebleken," zegt Amer Ouchan die terugblikt op tien maanden bezetting. Hij is tevreden met de aandacht die de acties in binnen- en buitenland hebben gekregen. Maar hij betreurt dat er zoveel negatieve antwoorden zijn gevolgd.

"Ruim twintig jaar geleden was er ook een bezetting hier in de kerk. Het motto was toen ‘donnez-nous un visage’. de mensen leefden in angst en onzichtbaarheid destijds. Nu vragen we met de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) 'ontneem ons burgerschap niet'. We hebben onze vriendenkring hier, leven al vijftien jaar met familie die Belgisch is. We voelen ons de staatlozen van België."

Tien maanden bezetting

Enkele weken geleden bestond de bezetting van de Begijnhofkerk nog uit zo’n 140 mensen. Inmiddels hebben veel van hen elders een onderkomen gevonden. Overdag komen veel mensen wel nog naar de kerk. Ook Nehza Alouah, die als één van de eersten een nota van Dienst Vreemdelingenzaken in handen kreeg en opnieuw in hongerstaking ging, heeft elders een onderkomen gevonden. De nachten zijn te koud en lawaaierig in de kerk.

De bezetting ging op 30 januari van start, nu precies tien maanden geleden. “Vanavond komen we samen om te kijken waar we staan,” zegt mede-organisatrice van de avond Cécile de Blic. "We stellen vast dat de bemiddelaars geïnstrumentaliseerd werden om een politieke crisis te voorkomen."

"De afspraken zijn niet nagekomen. Er zitten mensen bij die al vijftien of twintig jaar in België zijn, hier familie hebben, soms aanbevelingsbrieven hebben van politici of werkgevers... Het is niet normaal dat de staatssecretaris ontkent dat er een akkoord was. Er hebben wel degelijk gesprekken plaatsgevonden."

Acties gaan door

De acties gaan daarom door, zegt de Blic. "Op deze verjaardag willen we de beweging nieuw leven inblazen." Ze verwijst ook naar de vijf leden van USPR die met Ciré en de Mensenrechtenliga op 2 februari de Belgische staat aanklagen. Halverwege december zal het onderwerp ook besproken worden in de commissie Binnenlandse Zaken van de federale regering.

Later deze week zal de petitie 'In My Name' worden gelanceerd, om de aandacht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers te krijgen. De petitie is een samenwerking tussen de bezetters van het KBC-gebouw aan de Havenlaan, USPR en Coordination des Sans Papiers de Belgique. De campagne start op 2 december en duurt tot mei. Doel is om 25.000 handtekeningen te verzamelen.

Wie 25.000 handtekeningen verzamelt kan een wetsvoorstel op de agenda van de Kamer zetten. Het moet dan wel om handtekeningen uit de drie gewesten gaan, waarvan minstens 14.500 uit Vlaanderen, 8.000 uit Wallonië en 2.500 uit Brussel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni