De Louis Bertrandlaan in Schaarbeek is voortaan beschermd landschap

| De Louis Bertrandlaan is sinds 2020 een beschermd landschap

108 bomen sneuvelen bij heraanleg Louis Bertrandlaan

Tim Gatzios
© BRUZZ
12/05/2021

De Louis Bertrandlaan in Schaarbeek zal volledig heraangelegd worden, al zal de verkeerssituatie amper veranderen. De heraanleg is langverwacht, want de gemeente vroeg al in 2016 een bouwvergunning aan. Na opmerkingen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen werden de plannen aangepast. Het openbaar onderzoek over het project is woensdag gestart.

De gemeente Schaarbeek wil de statige Louis Bertrandlaan grondig heraanleggen tussen de Haachtsesteenweg en de Voltairelaan, een stuk van ongeveer 600 meter lang. Ook de twee straten langs de Sint-Servaaskerk krijgen een onderhoudsbeurt.

De Louis Bertrandlaan is verouderd en de stoepen zijn niet comfortabel. Voor mensen met een beperking of ouders met een kinderwagen is oversteken een hele opdracht. De rijstroken zijn bovendien breed, en er zijn geen snelheidsremmers, waardoor autoverkeer te snel door de straat kan rijden.

Plannen om die problemen aan te pakken bestaan al langer, maar in 2017 gingen ze in de koelkast. Dat gebeurde na een reeks opmerkingen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, die vond dat de plannen met een wandelpad en fietspaden afbreuk deden aan de historisch waardevolle omgeving. Als gevolg daarvan werd de Louis Bertrandlaan beschermd door de Brusselse regering, en werden de plannen aangepast.

Geen platanen

In de nieuwe plannen valt op dat veel bij het oude blijft. De indeling van de laan wordt niet veranderd en de toekomstige verkeerssituatie lijkt erg op de huidige. De meest in het oog springende verandering is de kap van 108 bomen langs de laan. Dat zijn bijna allemaal platanen die langs de middenberm staan.

De gemeente verdedigt die keuze door te verwijzen naar een aantal problemen die eigen zijn aan platanen. De bomen zijn vatbaar voor ziektes en parasieten en het onderhoud is moeilijk en duur. Platanen worden in Brussel immers regelmatig grondig gesnoeid om hun kruin klein te houden. De bomen staan bovendien te dicht bij elkaar, wat het zicht op de gevels langs de laan verhindert. Tot slot zou de ecologische meerwaarde van platanen klein zijn.

Na de kap zullen er 77 nieuwe, onderhoudsvriendelijkere bomen geplant worden. Het gaat vooral om elzen, en in mindere mate esdoorns en amberbomen. Op de middenberm komt net als vandaag gras.

Gemarkeerd fietspad

Aan de verkeerssituatie verandert weinig. Er blijft in beide richtingen een rijstrook voor autoverkeer van asfalt. Hoewel de straat volgens mobiliteitsplan Good Move bedoeld is voor lokaal verkeer komen er geen ingrepen zoals knips of filters om doorgaand verkeer te weren.

In totaal blijven er vier parkeerstroken, al zal het aantal parkeerplaatsen wel dalen van 354 naar 321. Voor fietsers komen er drie keer meer fietsenstallingen, 77 in totaal. In beide richtingen van de laan wordt tot slot een gemarkeerd fietspad voorzien en om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen worden er verschillende verkeersplateaus aangelegd.

Burgers en organisaties kunnen hun mening over de plannen geven tot 10 juni. Op basis van die opmerkingen en adviezen van overheidsdiensten zal de overlegcommissie bepalen of het project een vergunning kan krijgen of bijgestuurd moet worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek, Stedenbouw, Mobiliteit, Louis Bertrandlaan, heraanleg, openbare ruimte, beschermd erfgoed, bomenkap

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni