© Wikimedia Commons | De Reyerstoren.

Brusselse regering keurt plan voor heraanleg Mediapark Reyerslaan goed

© Belga
31/03/2023

De Brusselse regering heeft donderdag de plannen voor de heraanleg van de Schaarbeekse Reyers-site goedgekeurd, het huidige terrein waar de openbare omroepen VRT en RTBF gelegen zijn. De Brusselse regering wil de site omvormen tot een groene woonwijk met aangrenzend mediadorp.

Een eerste plan werd na een openbaar onderzoek grondig herdacht door de Brusselse regering. "De nieuwe versie van het plan houdt rekening met de bebouwingsdichtheid van de nieuwe woonwijk en zet sterker in op de bescherming van de stedelijke biodiversiteit door 10 hectare groene ruimte te voorzien", aldus het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Donderdag werd deze nieuwe invulling van het plan goedgekeurd, alsook het bijbehorende milieueffectenrapport. "Tijd om het project voor te stellen en een nieuw openbaar onderzoek te organiseren", zegt het kabinet.

Nieuwe tramlijn

De Brusselse regering houdt zich daarbij vier grote doelstellingen voor. "Het is de bedoeling om de ingesloten site op basis van een stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling tot stand te brengen dat zowel bedrijven als scholen die in de mediasector actief zijn, aantrekt." In diezelfde optiek moet er ook een nieuwe tramlijn aangelegd worden en moet het veilig bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers, die hun fiets moeten kunnen opbergen in fietsenstallingen ter plekke.

Een tweede doelstelling is de biodiversiteit van de nieuwe wijk te verhogen. "Nog nooit eerder is zoveel aandacht uitgegaan naar biodiversiteit als bij de opmaak van het RPA Mediapark", klinkt het bij Vervoort.

Het derde doel is dat er voldoende woningen komen, afgewisseld met winkelvoorzieiningen én een actief gebruik van de iconische en historische Reyerstoren. Als vierde doelstelling wordt de afbraak van de bestaande gebouwen vooropgesteld, daarbij moet rekening gehouden worden met de kringloopeconomie en moeten afgebroken materialen hergebruikt worden.

Biodiversiteit

"Dankzij het openbaar onderzoek en een sterk staaltje stadsdemocratie heeft de Brusselse regering met een duidelijke richting voor ogen de nodige aanpassingen doorgevoerd en kan ze nu een totaal nieuw stadsproject voorleggen dat nog beter voldoet aan de verwachtingen van de Brusselaars", zegt minister-president Vervoort.

Ook perspective.brussels reageert trots. "Er zijn ongezien veel inspanningen geleverd om de plaatselijke biodiversiteit te behouden. Om die uitdaging het hoofd te bieden, werden innovatieve methodes gehanteerd. Tevens zal het pad geëffend worden om in dit nieuwe stadsdeel te zorgen voor betaalbare woningen, voorzieningen en buurtdiensten, maar ook een nieuw stadspark waar heel de buurt baat bij zal hebben."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie