Défi wil commissie oprichten voor toekomst Kwartelzangsite

De Défi-fractie in Watermaal-Bosvoorde stelt voor om een commissie van burgers en verkozenen op te richten om alle opties voor de toekomst van de Kwartelzangsite (Chant des Cailles) te bestuderen.

Net als de sociale huisvestingscoöperatie die eigenaar is van de grond, wil het Brussels Gewest, of althans de socialistische meerderheid, enkele tientallen sociale woningen plaatsen op een deel van het drie hectare grote terrein in Watermaal-Bosvoorde, met behoud van een tuinbouwactiviteit. Burgemeester Olivier Deleuze (Ecolo) heeft onlangs herhaald dat de site "volledig behouden moet worden voor stadslandbouw".

"De meerderheidspartijen hebben eens te meer aangetoond niet in staat te zijn een kalm democratisch debat te organiseren. Aangezien de methode van de meerderheid gefaald heeft, stelt Défi een nieuwe, rustigere methode voor," aldus de fractie.

Voor de gemeenteraadsfractie Défi kregen sinds het begin van deze legislatuur partijbelangen systematisch voorrang op het algemeen belang en goed bestuur. Voor Défi "is goed bestuur de moed hebben om het debat te objectiveren, de problemen uit te leggen en de mensen samen te brengen en niet te verdelen".

Geen uitleg

Volgens Laura Squartini, voorzitster van de afdeling Défi Watermaal-Bosvoorde, gaan Ecolo en PS in dit dossier elk voor hun politiek standpunt, maar legt niemand aan de burgers uit wat de gevolgen van de voorstellen zijn. "Als het college beweert dat er niet gebouwd zal worden op het terrein, heeft het dan werkelijk de middelen om zijn ambities te verwezenlijken, aangezien de grond niet van de gemeente is? Wat zouden de financiële sancties voor de gemeente zijn als het dossier geblokkeerd wordt?"

De leider van de Défi-fractie in de gemeenteraad, Alexandre Dermine, vroeg zich ook af waarom Ecolo de start van het bouwproject in het Gewest nooit heeft geblokkeerd, hoewel minister Alain Maron (Ecolo) zich onlangs tegen de bouw op de site heeft uitgesproken.

Défi is ook van mening dat het beleid van het bijzondere bestemmingsplan (BBP) door de gemeente met betrekking tot deze site een enorme mislukking is voor de meerderheid. De BBP, die in 2018 door de gemeente werd gelanceerd en onder meer de ambitie had om de bebouwbare gebieden binnen de geplande perimeter te verifiëren, toont nu aan dat bouwwerken ter plaatse nodig zouden zijn om te voldoen aan de voorwaarden die door de meerderheid zijn vastgesteld. Een studie die momenteel 160.000 euro kost, is door de meerderheid in de koelkast gezet, aldus Défi.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?