14 augustus 2019: inhuldiging van het Museum van het kapitalisme in het voormalig beursgebouw op het Beursplein

Gewest levert aangepaste vergunning af voor restauratie van Beursgebouw

CD
© BRUZZ
09/11/2022

De auditeur van de Raad van State stelde zich vragen bij de vergunning voor de renovatie van het Beursgebouw. Daardoor kon de vergunning mogelijk vernietigd worden. De Raad van State moest nog een uitspraak doen, maar het Brussels Gewest leverde ondertussen al een aangepaste bouwvergunning met verduidelijkte motivering. Dat heeft Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) gemeld.

De auditeur stelde zich vooral vragen bij infrastructuuringrepen aan het gebouw en de eventuele impact op de erfgoedwaarde. Bepaalde ingrepen zijn volgens het kabinet Smet nodig om het gebouw voor iedereen toegankelijk te maken. Het Brussels Gewest heeft daarom beslist om de bouwvergunning duidelijker te motiveren.

De extra motivering focust zich vooral op het stuk van het project op de hoek Beursstraat en Taborastraat. In het renovatieproject is hier een belangrijke toegang voorzien tot het vernieuwde en open gebouw. Zo werd extra rekening gehouden met de toegankelijkheid van het gebouw voor minder mobiele personen, waarvoor liften worden geplaatst. Bijkomend motiveert het gewest in haar aangepaste bouwvergunning dat er geen essentiële erfgoedelementen aangetast worden op basis van het beschermingsbesluit.

"De rijke geschiedenis en de bruisende toekomst van onze stad kunnen en moeten hand in hand gaan. We hebben de oorspronkelijke bouwvergunning beter geargumenteerd en aangetoond dat dit prachtig restauratieproject slechts volledig tot z'n recht zal komen wanneer het toegankelijk is voor iedereen", zegt staatssecretaris Smet.

Open voor het grote publiek

De lopende restauratiewerken zijn niet in het gedrang gekomen. Na de restauratiewerken zal het beursgebouw een toegankelijk gebouw zijn voor het grote publiek. De centrale beuk wordt een galerij die het Beursplein zal verbinden met de Boterstraat, die naar de Grote Markt loopt. In deze galerij zal ook plaats zijn voor een tentoonstelling. Op de hogere verdiepingen komt Belgium Beer World, een belevingscentrum van het Belgische bier.

De archeologische site ‘Bruxella 1238’, de ruïne van het vroegere Franciscanenklooster krijgt een grondige make-over en wordt toegankelijker gemaakt voor het grote publiek. Zo komen er grote kijkgaten op het straatniveau waardoor passanten een blik kunnen werpen in de site.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni