Hele Alhambrawijk wordt perimeter van voorkoop

© PhotoNews
| Prostitutie in de Alhambrawijk, hier aan de Tropicana, voor de Stad dat pand kocht voor ruim een miljoen euro.

De Stad Brussel maakt van de hele Alhambrawijk een perimeter van voorkoop. De Stad zal voortaan bij elke verkoop als eerste de mogelijkheid krijgen om een pand aan te schaffen tegen dezelfde prijs als die van de kandidaat-koper. Het bestuur wil zo leegstand, onbewoonbaarheid en de uitwassen van de prostitutie in de wijk aanpakken.

Het is een behoorlijk uitgestrekt gebied dat de Stad tot perimeter van voorkoop maakt: alle percelen tussen de Antwerpselaan, het IJzerplein, de Handelskaai, Kalkkaai, Vaartstraat, Nieuwbrug en Emile Jacqmainlaan maken er voortaan deel van uit. De ingrijpende maatregel geldt voor zeven jaar. De Stad komt eerst in het rijtje van instanties voor wie het voorkooprecht geldt, voor het Gewest, de gewestelijke huisvestingsmaatschappij, Citydev en de Maatschappij voor stedelijke inrichting. Dat werd maandag beslist op de gemeenteraad.

“Het gaat om een cruciale wijk,” legt schepen van stedenbouw Ans Persoons (One.brussels/Vooruit) uit. "Het gebied vormt de link vormt tussen het ontwikkelingsgebied aan het de Brouckèreplein en de nieuwe zone rond Kanal en Thurn & Taxis. We merken dat we niet genoeg vat krijgen op dat gebied waar er heel wat problemen zijn: 31 panden zijn er onbewoonbaar verklaard, in 11 panden is sprake van leegstand en in ruim 30 van bouwmisdrijven.”

Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte, Nederlandstalige Aangelegenheden en Onderwijs in Brussel-Stad

De Alhambrawijk is vandaag ook een wijk met veel studio’s, die mikken op bewoners die er maar kort verblijven. “We willen dat graag veranderen en meer gezinnen aantrekken, die zich duurzaam verankeren in de buurt,” zegt Persoons.

De Stad zegt het niet met zoveel woorden, maar de perimeter van voorkoop is ook en misschien wel vooral een nuttig instrument om op te treden tegen de uitwassen van de straatprostitutie in de Alhambrawijk. De sekswerkers maken immers gebruik van een aantal panden in de wijk om klanten mee te nemen of als verzamelplek.

In het verleden probeerde de Stad al om een aantal van die panden te kopen, maar dat kostte dan soms handenvol geld. Zo kocht het bestuur in 2013 café en prostitutiebar Tropicana voor meer dan 1,2 miljoen euro. Met een voorkooprecht zullen panden die de Stad aanschaft veel minder kosten aangezien dezelfde prijs wordt betaald als het bedrag dat al met een andere kandidaat-koper was afgesproken.

Mathias Vanden Borre, plaats 2 op de lijst voor het Brussels Parlement van N-VA

Goeffroy Coomans (MR) vond dat de maatregel vooral toont dat de Stad er maar niet in slaagt om de straatprostitutie in de buurt aan banden te leggen.

Zijn collega Mathias Vanden Borre (N-VA) riep het hele college op om het probleem globaler aan te pakken. Dat kan vooral door echt overleg te plegen met de andere betrokken gemeenten Sint-Joost en Schaarbeek én met het Gewest, zegt het raadslid. Hij vindt het ook wrang dat de Stad een straat naar een overleden sekswerker (Eunice Osayande) vernoemt, terwijl hetzelfde bestuur niets structureels doet aan de straatprostitutie.

Ook Bianca Debaets (CD&V) pleitte voor een globalere aanpak van de overlast, die ook rekening houdt met de kwetsbare prostituees.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?